Wczasy pod gruszą – czyli świadczenia z ZFŚS i świadczenia urlopowe

Wczasy pod gruszą – czyli świadczenia z ZFŚS i świadczenia urlopowe

Zarówno świadczenia urlopowe, jak i świadczenia z ZFŚS na cele urlopu pracownika mogą dawać szereg korzyści tak pracownikowi, jak i pracodawcy. Ich wypłacanie pozwala eliminować podatek, jak i składki ZUS. Nie wszystkie kwoty będą jednak w równej mierze korzystne.

Nie tylko świadczenie z ZFŚS pozwalają zaoszczędzić na podatkach. Również świadczenia urlopowe lub dopłaty do wyjazdów dzieci mogą dać takie same, a nawet lepsze efekty.

Dopłaty do urlopu z ZFŚS

Zwolnione z opodatkowania pozostaje wartość otrzymanych na urlop świadczeń z ZFŚS, jednak pod warunkiem, że:

  • wartość świadczeń przyznawanych pracownikowi wynika z regulaminu ZFŚS i jest uzależniona od sytuacji majątkowej i finansowej pracownika,
  • łączna wartość świadczeń przyznanych z ZFŚS w roku podatkowym nie przekracza kwoty 380 zł.

Niezależnie od wartości świadczeń z funduszu, cała kwota nie stanowi podstawy naliczenia składek ZUS (oraz zdrowotnych). Wynika to z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Świadczenia urlopowe poza ZFŚS

W przypadku świadczeń urlopowych wypłacanych poza ZFŚS, zwolnienie z opodatkowania nie przysługuje, a zatem cała kwota stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Nadal możliwe jest natomiast korzystanie ze zwolnienia ze składek ZUS (oraz zdrowotnych) od tego świadczenia pod warunkiem jednak, że wypłacone jest ono do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w ustawie o ZFŚS (§ 2 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Kwota odpisu wynosi w 2015 1.093,93 zł.

Dopłaty do kolonii, wczasów, obozów dzieci 

Zwolniona z opodatkowania jest wartość dopłat od pracodawcy, niezależnie od tego, czy pochodzi z ZFŚS czy ze środków obrotowych do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów, w tym również połączonego z nauką oraz dopłat do przejazdów związanych z tym wypoczynkiem dzieci i młodzieży do lat 18:

  • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
  • z innych źródeł – np. ze środków obrotowych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

W przypadku dopłat do tego typu wypoczynku dla dzieci starszych zwolnienie z podatku nie przysługuje, w efekcie czego pracodawca pobierze od niego zaliczkę na podatek dochodowy.

Od świadczeń takich – zarówno na rzecz dzieci do 18 roku życia, jak i starszych odprowadzić należy składki ZUS, chyba że pochodzą one z ZFŚS.

Prywatny wyjazd na wakacje z dzieckiem 

Prywatny wyjazd z dziećmi do hotelu lub za granicę dawać może prawo do ubiegania się u pracodawcy o zwroty wydatków, niemniej nie korzysta z powyższego zakresu zwolnienia podatkowego. Nie będzie on miał bowiem co do zasady formy wczasów, kolonii, obozów nawet jeśli rodzice pojadą do hotelu lub instytucji prowadzącej działalność w tym zakresie. Użyte w przepisie pojęcie „wczasy” nie obejmuje wypoczynku zorganizowanego przez pracownika np. wykupione wczasy w ośrodku wypoczynkowym, które spędzane są przez pracownika wraz z dziećmi (por. np. interpretację z 11 marca 2013 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. akt ITPB2/415-1117/12/RS).

Źródło: www.pit.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close