Ważna zmiana przy doręczaniu pism i dokumentów

Ważna zmiana przy doręczaniu pism i dokumentów

Ważna zmiana przy doręczaniu pism i dokumentów

Informujemy o ważnej zmianie dla Wnioskodawców. Chodzi o doręczanie pism i dokumentów.

Od 2 września 2017 r. przestają obowiązywać przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego dotyczące doręczeń w zakresie postępowań ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Oznacza to, że we wszystkich konkursach ogłaszanych po 2 września 2017 r. obowiązywać będą sztywne terminy stosowane w przypadku usuwania braków w zakresie wymogów formalnych, składania wyjaśnień i uzupełnień oraz poprawy oczywistych pomyłek.

Ważne jest aby stałe śledzić swoją skrzynkę mailową oraz eRPO,  ponieważ termin na wniesienie uzupełnień liczy się od dnia następnego po dniu wysłania w systemie e-RPO wezwania przez IOK.

Zmiana ta nie dotyczy informacji o zakończeniu oceny danego projektu, w tym informacji o negatywnej ocenie.

Powyższe zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.

Ważne !

Termin na wniesienie uzupełnień liczy się od dnia następnego po dniu wysłania w systemie e-RPO wezwania przez IOK.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close