Wątpliwe koszty w działalności gospodarczej

Wątpliwe koszty w działalności gospodarczej

W Polsce niestety ciągle panuje przeświadczenie, że osoby prowadzące firmę mają łatwe życie i „wszystko” mogę wrzucić sobie w koszty. Rozumiane jest to jako – „nic ich to nie kosztuje”. Ale czy naprawdę prowadząc firmę właściciel ma tak dobrze?

Wszystkie koszty, które mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu muszą mieć bezpośredni związek z prowadzoną działalnością. To na barkach właściciela spoczywa udowodnienie, ze dany koszt jest niezbędny do uzyskania przychodu. Dodatkowo na co warto zwrócić uwagę, koszty które zostaną uwzględnione w rozliczeniach księgowych muszą być zapłacone. W związku z powyższym rodzi się pytanie: skąd ogólne przeświadczenie, że prowadzenie działalności nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi?

Błędnego rozumowania należy upatrywać w braku odpowiedniej nauki w zakresie przedsiębiorczości. Każdy coś gdzieś słyszał, natomiast nie zastanawia się jak naprawdę funkcjonują polskie przedsiębiorstwa. Wszech obecnie panującego przeświadczenia nie da się zmienić od tak, natomiast nie ma się co dziwić, że księgowy otrzymując różnego rodzaju dokumenty księgowe musi się naprawdę mocno nagimnastykować, aby móc powiązać dany koszt z prowadzoną działalnością. Wynika to też z tego, iż osoby dopiero co zaczynające przygodę z biznesem również żyją w przeświadczeniu, że każdy poniesiony wydatek do koszt działalności. Niestety tak dobrze nie jest.

Weźmy na przykład firmę w której nie został zatrudniony żaden pracownik. W takiej działalności mamy bardzo dużą ilość wydatków, których poniesienie musi zostać bardzo dokładnie udokumentowane. Jak należy tego dokonać?

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów podatkowych

W świetle definicji kosztów uzyskania przychodów, zawartej w art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF, oraz utrwalonej linii orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji dokonywanych przez organy podatkowe, należy uznać, iż o zakwalifikowaniu określonego wydatku do kosztów podatkowych decyduje spełnienie przede wszystkim następujących przesłanek:

– wystąpienie obiektywnie zauważalnego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesieniem danego wydatku a osiągnięciem przychodów bądź zwiększeniem ich wysokości lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów,

– istnienie racjonalnego, z ekonomicznego punktu widzenia, uzasadnienia do poniesienia określonego wydatku,

– niewymienienie konkretnej kategorii wydatków w zamieszczonym w art. 23 ustawy o PDOF katalogu wydatków i kosztów, które w żadnych okolicznościach i niezależnie od celu ich poniesienia, nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,

– odpowiednie udokumentowanie poniesienia wydatków.

Przykład – wydatki na zakup obuwia roboczego

Wydatki poniesione na zakup obuwia roboczego, w które zgodnie z przedstawionymi wyżej przepisami prawa pracy pracodawca ma obowiązek zaopatrzyć pracowników – spełniają przesłanki wyrażone w definicji kosztów podatkowych.

Co w sytuacji, jeśli z obuwia roboczego korzysta przedsiębiorca, który osobiście wykonuje prace związane z prowadzoną działalnością gospodarczą? Wprawdzie przepisy prawa pracy nie regulują wprost tej kwestii, ale obowiązek w tym zakresie wynika z dyspozycji art. 3041 K.p. w związku z art. 211 K.p.

Na gruncie przepisów o podatku dochodowym nie ma zakazu kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup obuwia roboczego dla przedsiębiorcy wykonującego określone prace w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Wydatki poniesione na zakup obuwia roboczego używanego przez przedsiębiorcę, który w ramach prowadzonej działalności osobiście wykonuje prace wymagające takiego obuwia dla zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, spełniają zatem przesłanki art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF, a tym samym mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Taki pogląd wyraził również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 21 stycznia 2011 r., nr ILPB1/415-1201/10-4/AGr.

Trzeba jednak pamiętać, że obuwie robocze powinno spełniać wymagania określone w ww. przepisach i mieć właściwości użytkowe dostosowane do specyfiki warunków pracy. Obuwie robocze musi zatem posiadać cechy pozwalające na obiektywne uznanie, że rzeczywiście służy ono do wykonywania określonej pracy, a nie do celów osobistych. W razie ewentualnego sporu z organami podatkowymi co do celowości poniesienia konkretnego wydatku, to na podatniku ciąży obowiązek wykazania, iż dany wydatek był uzasadniony z ekonomicznego punktu widzenia i wynikał z charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak widać powyżej niby wydatek, który od razu wydaje się związany z działalnością gospodarczą, a jak duża ilość przepisów, którymi musi zostać udowodniony. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wcale nie jest taką prostą sprawą i na każdym kroku trzeba uważać na zmieniające się przepisy i interpretacje stosowane przez Urzędy Skarbowe.

Źródło: https://www.gofin.pl/rachunkowosc/17,1,84,158733,koszty-zakupu-obuwia-roboczego-przez-przedsiebiorce.html

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy