ZAKAZY Wakacyjne 2016 – pow. 12 ton DMC.

ZAKAZY Wakacyjne 2016 – pow. 12 ton DMC.

Przypominamy, że już od najbliższego piątku tj. 24.06.2016r w Polsce obowiązują zakazy i ograniczenia ruchu dla samochodów ciężarowych pow. 12 ton z wyłączeniem autobusów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.

W Polsce, ograniczenia w ruchu dla samochodów ciężarowych będą obowiązywać pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12ton, na terenie całego kraju z wyłączeniem autobusów:

Zakazy obowiązują w okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, z zastrzeżeniem 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny:

W każdy weekend obowiązują zakazy:

* od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek,
* od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę,
* od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę.

    Zakaz ten nie obejmuje:

    1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej i ochrony przed skażeniami;
    2) pojazdów biorących udział w:
    a) akcjach ratowniczych,
    b) akcjach humanitarnych,
    c) usuwaniu skutków klęsk żywiołowych,
    d) usuwaniu awarii;
    3) pojazdów używanych:
    a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
    b) do przewozu żywych zwierząt,
    c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
    d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
    e) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
    f) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
    g) do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
    h) do przewozu lekarstw i środków medycznych,
    i) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
     j) w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
    k) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
    l) do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
    m) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
    n) do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
    o) do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
    p) w transporcie kombinowanym,
    r) dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;
    4) pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
    5) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
    6) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    ARTYKUŁY SZYBKO PSUJĄCE SIĘ I ŚRODKI SPOŻYWCZE

    1. Mięso i podroby jadalne.
    2. Ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne.
    3.Produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody.
    4. Jaja ptasie i masy jajeczne.
    5. Kwiaty cięte, doniczkowe oraz darń rolowana.
    6. Warzywa i grzyby świeże i mrożone.
    7. Owoce świeże i mrożone.
    8. Zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych.
    9. Produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe.
    10. Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego.
    11. Przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz z warzyw i owoców.
    12. Cukry i wyroby cukiernicze.
    13. Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze.
    14. Napoje bezalkoholowe.
    15. Pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt.
    16. Buraki cukrowe.
    17. Ziemniaki.
    18. Drożdże piekarskie prasowane i w formie mleczka drożdżowego.
    19. Podłoże uprawowe pieczarek.

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close