viaTOLL abolicja za naruszenia przed 2 stycznia 2015r · euroPiM

viaTOLL abolicja za naruszenia przed 2 stycznia 2015r

viaTOLL abolicja za naruszenia przed 2 stycznia 2015r

Dnia 2 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja przepisów o odpowiedzialności za naruszenie obowiązku uiszczania opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych – systemu viaTOLL

Zmiana ustawy o drogach publicznych

Zgodnie z art. 4 ustawy zmieniającej nie wszczyna się postępowania administracyjnego na podstawie art. 13k ust. 1 lub 2 u.d.p., a wszczęte umarza się, jeżeli naruszenie zostało popełnione przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Oznacza to, że w odniesieniu do wszczętych postępowań administracyjnych, do których ma zastosowanie ww. przepis ( przepis art13k ust.1 lub 2 wskazywał do dnia 01.01.2015r. wysokość kary i podmiot, na który będzie ona nałożona), strony postępowań otrzymają decyzję o umorzeniu postępowania. Natomiast w odniesieniu do tych spraw, w których nie zostało wszczęte postępowanie administracyjne (strona nie otrzymała zawiadomienia o wszczęciu postępowania), nie zostaną podjęte żadne czynności i nie należy spodziewać się jakichkolwiek pism procesowych od GITD. Wskazuje to na amnestię dotyczącą wszystkich wezwań skierowanych do właścicieli pojazdów w związku z wykryciem przez GITD incydentów związanych z uiszczeniem opłaty elektronicznej. Chodzi o wezwania w związku z incydentami zaistniałymi przed 02.01.2015r.

    Jeśli zatem przedsiębiorca otrzymał już wezwanie od GITD za 2014, 2013, 2012 lub 2011r. rok i  jeszcze nie zapłacili kary, a postępowanie nie zostało prawomocnie zakończone to już nigdy jej nie zapłacą. Inne działanie organu będzie bezprawne.
    Jeżeli natomiast przedsiębiorca nie otrzymał jeszcze wezwania do wskazania kierującego lub kierujący nie otrzymał zawiadomienia  o wszczęciu postępowania za incydent  sprzed 2 stycznia 2015 r. to GITD nie ma prawa już wysłać takiego wezwania lub zawiadomienia.
    Dla wszystkich kierujących, którzy otrzymali już nieprawomocne decyzje związane z nieuiszczeniem opłaty elektronicznej proponujemy pomoc prawną w postaci skutecznego sposobu zmniejszenia ewentualnej kary lub całkowitego umorzenia postępowania. Dodam, że decyzja staje się prawomocna po 14 dniach od jej otrzymania.

Zmiana taryfikatora kar za nieuiszczenie opłaty elektronicznej – mniej zapłacimy

Nowelizacja przewiduje również nowy taryfikator kar.  Zostały zmniejszone kwoty kar a także ograniczono ilość możliwych naruszeń stwierdzanych w związku z przejazdem pod bramownicami bez uiszczenia opłaty elektronicznej. Mianowicie zarówno na właściciela (posiadacza) pojazdu jak i na kierującego nie może być nałożona więcej niż jedna kara za naruszenia popełnione w trakcie jednej doby zegarowej(0:00 – 24:00) polegające na:

    Nieuiszczeniu opłaty elektronicznej 500 zł –odpowiedzialna jest (firma-właściciel pojazdu lub jego prawny dysponent ) – dla zespołów pojazdów gdzie dmc pojazdu nie przekracza 3,5 t
    Nieuiszczeniu opłaty elektronicznej 1500 zł –odpowiedzialna jest (firma-właściciel pojazdu lub jego prawny dysponent ) – dla zespołów pojazdów gdzie dmc pojazdu przekracza 3,5 t
    Używaniu urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem – 250 zł – odpowiedzialna jest (firma-właściciel pojazdu lub jego prawny dysponent )-dla zespołów pojazdów gdzie dmc pojazdu nie przekracza 3,5 t – przykładem może być zastosowanie viabox-a z innego pojazdu o wyższym wskaźniku EURO co spowoduje uiszczenie niższej opłaty
    Używaniu urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem – 750 zł – odpowiedzialna jest (firma-właściciel pojazdu lub jego prawny dysponent )-dla zespołów pojazdów gdzie dmc pojazdu przekracza 3,5 t – przykładem może być zastosowanie viabox-a z innego pojazdu o wyższym wskaźniku EURO co spowoduje uiszczenie niższej opłaty
    Niewprowadzeniu prawidłowych danych do viaboxa – 250 zł – odpowiedzialny jest (kierujący ) – dla zespołów pojazdów gdzie dmc pojazdu nie przekracza 3,5 t
    Niewprowadzeniu prawidłowych danych do viaboxa – 750 zł – odpowiedzialny jest (kierujący ) – dla zespołów pojazdów gdzie dmc pojazdu przekracza 3,5 t

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
16
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

06gru
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

13gru
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

15gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2021 – pozostali płatnicy składek

20gru
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

20gru
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za listopad 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close