“Ustawa fotoradar – owa” to Problemy dla Właściciela Pojazdu ?

Do Sejmu trafił poselski projekt tzw. ustawy fotoradarowej, wg której mandaty za nadmierną prędkość na podstawie zdjęć z urządzeń rejestrujących mieliby płacić nie łamiący przepisy kierowcy, ale właściciele pojazdów (osoby prywatne i firmy). Zdaniem ekspertów Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), zmiany mogą przyczynić się do nagłego wzrostu niebezpiecznych zachowań na polskich drogach i narazić wszystkie funkcjonujące w Polsce firmy, użytkujące na co dzień auta służbowe, na poważne koszty.

Mandaty z fotoradarów mieliby zapłacić nie pracownicy – kierowcy firmowych samochodów, ale sami przedsiębiorcy. Planowane zmiany najgorzej wpłynęłyby jednak na sytuację wypożyczalni samochodów. “W większości przypadków tego typu firmy czekałaby upadłość”, czytamy w informacji PZWLP. Poselski projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw trafił do Sejmu 16 stycznia 2015, a 18 marca 2015 odbyło się jego pierwsze czytanie. Projekt został skierowany do dalszych prac Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Proponowane zmiany przepisów o ruchu drogowym w zakresie dotyczącym mandatów z fotoradarów budzą poważne zastrzeżenia głównych zainteresowanych.

Eksperci PZWLP wskazują, że wprowadzenie w życie regulacji w kształcie proponowanym w projekcie, może przyczynić się do pogorszenia bezpieczeństwa na polskich drogach. Dlaczego? Projekt zmian zakłada, że za przewinienia drogowe ujawnione przy użyciu fotoradarów, nie będzie karany faktyczny sprawca, a więc kierowca, ale właściciel pojazdu. Dodatkowo, kwalifikacja przewinienia wykrytego za pomocą fotoradaru zostanie zamieniona z wykroczenia na karę administracyjną, co oznacza, że ukarany właściciel samochodu nie otrzyma z jego tytułu punktów karnych, a jedynie karę finansową.

– Zerwany zostanie związek pomiędzy czynem zabronionym, a karą za niego, gdyż odpowiedzialność za niebezpieczne zachowania na drodze osoby kierującej pojazdem, może ponieść zupełnie kto inny, mówi Marek Małachowski, prezes PZWLP. I dalej: – Kierowca takiego samochodu będzie miał świadomość, że ewentualny mandat zapłaci nie on, a właściciel pojazdu, który może mieć trudności z późniejszym obciążeniem go kosztami grzywny, uzasadnia szef PZWLP.

Zdaniem ekspertów Związku, podstawowa funkcja nakładania mandatów za przewinienia drogowe, a więc poprawa bezpieczeństwa, w przypadku tego projektu zmian ustawy, została zastąpiona celem fiskalnym. Głównym motywem w przypadku proponowanych zmian regulacji nie jest bowiem ukaranie sprawcy, a uproszczenie systemu ściągania kar finansowych z mandatów i przyśpieszenie wpływu pieniędzy z tego tytułu do budżetu państwa. W uproszczeniu, zakładane w projekcie zmiany przesuwają ciężar odpowiedzialności za ściąganie pieniędzy z mandatów z fotoradarów, z organów państwowych na przedsiębiorców i firmy.

Obecnie w Polsce, wg niektórych źródeł, jest zarejestrowanych nawet kilka milionów samochodów użytkowanych przez firmy i przedsiębiorców. W przypadku każdego mandatu z fotoradaru, kosztami grzywny zostanie obciążona firma, która jest prawnym właścicielem pojazdu, bez możliwości wskazania sprawcy, czyli konkretnego pracownika, użytkującego w danej chwili służbowy samochód. Kłopoty dla firm i przedsiębiorców, będące konsekwencją proponowanych regulacji, nie skończą się na konieczności zapłacenia mandatów. Na każdego przedsiębiorcę i firmę w Polsce, użytkującą służbowe samochody, spadnie bowiem problem późniejszej egzekucji grzywny z tytułu mandatu od pracowników. Odzyskanie pieniędzy będzie się wiązało z dodatkowymi formalnościami np. z podpisaniem dodatkowych oświadczeń przez pracowników i potrącaniem kwot wynikających z mandatów z wynagrodzeń zatrudnionych osób.
Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zapisów w projekcie przepisów jest wzrost wysokości kary finansowej o 50% w przypadku otrzymania przez właściciela auta więcej niż trzech mandatów z fotoradarów w ciągu 12 miesięcy. W konsekwencji, w przypadku firm użytkujących floty złożone z kilkuset, a nawet ponad tysiąca aut, można się spodziewać, że wyższe o połowę mandaty pojawią się bardzo szybko. W takiej sytuacji, pracownicy – kierowcy firmowych samochodów, będą w zasadzie permanentnie obciążani przez swoich pracodawców o 50% wyższymi kosztami mandatów, niż gdyby podobnych wykroczeń drogowych dopuścili się np. prywatnym autem. Innymi słowy, będą ponosili wyższe koszty kar z tytułu mandatów, będąc traktowanym jak piraci drogowi, podczas gdy faktycznie może to być ich pierwsze przewinienie drogowe od kilku- czy kilkunastu lat. W związku z tym, rozwiązanie to wprowadza różną odpowiedzialność za takie samo przewinienie i w efekcie budzi wątpliwości co do zachowania konstytucyjnej zasady równości wobec prawa.

Proponowana zmiana przepisów będzie miała w opinii PZWLP, szczególnie negatywny wpływ na działalność i kondycję wypożyczalni samochodów. W wielu przypadkach może ona wręcz doprowadzić do ich upadłości. Przy niekorzystnym zbiegu sytuacji, wypożyczalnie musiałyby ponosić bardzo wysokie koszty mandatów, które w skali roku mogłyby osiągnąć poziom nawet kilkuset tysięcy złotych, bez możliwości egzekucji tych środków od klientów.
Wypożyczalnie wynajmują auta zazwyczaj na okresy jedno-, kilkudniowe. Oznacza to, że mandaty otrzymują już po zwrocie pojazdu i praktycznie nie mają możliwości otrzymania zwrotu kosztów grzywny od sprawcy wykroczenia.

– Obecnie wypożyczalnie mają możliwość wskazania kierowcy, który złamał przepisy , mówi Radosław Lesiak, z zarządu PZWLP. – W takim przypadku mandat jest egzekwowany bezpośrednio przez organ go wystawiający, który ma do tego pełne prawo, ponieważ ujawnione przez fotoradar przewinienie jest kwalifikowane jako wykroczenie drogowe.

Zgodnie z propozycją nowych przepisów, mandat z fotoradaru będzie wyłącznie karą administracyjną, nakładaną na właściciela pojazdu, bez możliwości wskazania sprawcy. W efekcie firma wynajmująca auta, jako właściciel pojazdu, będzie musiała sama opłacić mandat. Ze względu na fakt, że samochód, którym popełniono wykroczenie został zwrócony znacznie wcześniej i wypożyczalnia nie będzie już miała kontaktu z klientem, w praktyce zostanie pozbawiona prawnych i technicznych możliwości obciążenia faktycznego sprawcy kosztami mandatu i odzyskania poniesionych na opłacenie grzywny środków. Firmy wypożyczające auta nie będą również miały możliwości zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych u swoich klientów, np. na zasadzie kaucji, na poczet ewentualnych mandatów w przyszłości, ponieważ nie będą w stanie przewidzieć ich potencjalnej wysokości.

W innych krajach Unii Europejskiej wypożyczalnie samochodów, w przypadku otrzymania mandatu z fotoradaru, mają możliwość wskazania sprawcy wykroczenia. W większości krajów kosztami mandatu mogą zostać obciążone tylko w sytuacji, kiedy podane przez nie dane użytkownika są nieprawdziwe lub niekompletne i organ ścigania nie ma w związku z tym możliwości wyegzekwować grzywny od sprawcy.

źródło: PZWLP

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close