Unijne dotacje dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów

Unijne dotacje dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów

Wychodząc naprzeciw osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym oraz ich opiekunom, 29 marca br. zostanie ogłoszony konkurs w Poddziałaniu 9.2.2 – Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT.

Na realizację projektów w ramach poddziałania 9.2.2 Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył  5,9 mln euro. Dofinansowanie otrzymają projekty o wartości wyższej niż 50 tys. zł.

Profesjonalna opieka i wsparcie

W ramach konkursu dofinansowane zostaną usługi zapewniające opiekę zastępczą dla osób niesamodzielnych, odciążające częściowo opiekunów od ich codziennych obowiązków. Utworzone będzie centrum wsparcia opiekunów na obszarze Metropolii Krakowskiej, które zapewni możliwość przebywania osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką, dając wytchnienie członkom rodziny czy przyjaciołom, którzy na co dzień zajmują się osobą starszą/niepełnosprawną. Opiekunowie otrzymają także wsparcie edukacyjne i doradcze oraz psychologiczne. Dodatkowo uzyskają także ułatwiony dostęp do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego, w połączeniu z nauką obsługi tego sprzętu.

Kompleksowa oferta dla osób niesamodzielnych

Wsparcie w konkursie mają szanse uzyskać projekty związane z tworzeniem lub rozwojem placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych. Placówki te będą oferowały m.in. terapie dla osób niesamodzielnych – w zakresie poprawy ich stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności. Osoby niesamodzielne będą objęte fachową opieką w miejscach spełniających odpowiednie warunki lokalowe, będą do takich miejsc dowożone, otrzymają ciepły posiłek, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną. Zyskają także możliwość udziału w zajęciach podnoszących sprawność psychiczną, fizyczną, aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym. 

Kto może przystąpić do konkursu?

Do konkursu mogą przystąpić wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), a więc: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; organizacje pozarządowe; organizacje non-profit; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; podmioty ekonomii społecznej; przedsiębiorcy.

Obszar realizacji projektów

Projekty, które otrzymają dofinansowanie muszą być realizowane na obszarze objętym Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT, tj. Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Krakowa (Metropolia Krakowska). Obszar, na którym ma być świadczone wsparcie, to następujące gminy: Kraków, Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki.

Terminy naboru

Wnioski konkursowe wraz z załącznikiem należy przygotować i składać w terminie od 29 marca do 31 maja br. do godziny 15.00, za pomocą systemu elektronicznego e-RPO

Poddziałanie 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

Gdzie szukać informacji?

Punkty informacyjne Funduszy Europejskich:

  1. Kraków, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 0 616, e-mail: fem@umwm.pl
  2. Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. (32) 627 23 10, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
  3. Nowy Sącz, ul. Wazów 3, tel. (18) 442 25 78, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  4. Nowy Targ, al. 1000-lecia 35, tel. (18) 540 90 32, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
  5. Tarnów, ul. Wałowa 37, tel. (14) 628 88 12, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Kraków, ul. Jasnogórska 11, tel. (12) 376 91 91, e-mail: info@mcp.malopolska.pl

Źródło: http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/unijne-dotacje-dla-osob-niesamodzielnych-i-ich-opiekunow

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close