Unijna pomoc dla małopolskiego rynku pracy

Unijna pomoc dla małopolskiego rynku pracy
Ponad 19 mln zł trafi do beneficjentów, którzy będą wdrażać programy outplacementowe w Małopolsce. Dofinansowanie takich działań było możliwe w ramach Działania 8.2.4. „Adaptacja do zmian” Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.

Osoby zagrożone zwolnieniem z pracy lub zwolnione z przyczyn zależnych od  zakładu pracy, a także osoby odchodzące z rolnictwa otrzymają pomoc w ramach programów outplacementowych. Wsparcie będzie możliwe w ramach 7 projektów, które zostały wybrane do dofinansowania przez Zarządu Województwa Małopolskiego.

W praktycznym zastosowaniu programy to nic innego jak pomoc pracodawcy dla zwalnianego pracownika, opracowana w formie kompleksowej oferty prowadzącej do znalezienia nowego zatrudnienia. Programy outplacementowe, czyli całościowe i zindywidualizowane wsparcie dla zwalnianych pracowników, dopasowane do potrzeb każdej z osób, obejmują m.in. poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia, a także pośrednictwo pracy. Katalog form wsparcia dla pracowników, opracowany przez pracodawcę w programie outplacementowym jest otwarty, jednak powinien przede wszystkim uwzględniać:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania, jako obowiązkowy element wsparcia (dla każdego uczestnika), 
 • poradnictwo psychologiczne, 
 • pośrednictwo pracy, 
 • szkolenia, kursy, studia podyplomowe, 
 • staże, praktyki zawodowe, 
 • subsydiowanie zatrudnienia, czyli udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej, 
 • dodatki relokacyjne, np. na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia lub działalności gospodarczej poza miejscem stałego zamieszkania,
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze, 
 • zatrudnienie wspomagane, 
 • wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów, w tym szkolenia lub doradztwo, 
 • wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad osobą zależną (jedynie w połączeniu z innymi formami wsparcia), 
 • inne narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close