Ulga termomodernizacyjna 2022- co z niewykorzystaną ulgą ?

Ulga termomodernizacyjna 2022- co z niewykorzystaną ulgą ?

Ulga termomodernizacyjna 2022- co z niewykorzystaną ulgą ?

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Ulga ta pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów) osiągniętych w danym roku podatkowym wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wymiany źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Ulga termomodernizacyjna- niewykorzystana kwota ulgi ?

Artykuł 26h ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, że kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga termomodernizacyjna- dla kogo?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy rozliczający się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko na podstawie:

  • skali podatkowej,
  • 19% stawki podatku liniowego,
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga termomodernizacyjna- jakie są limity

Kwota odliczenia w danym roku podatkowym w którym poniesiono wydatki nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł. Należy pamiętać jednak iż w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Otrzymanie dotacji na przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej można tylko wydatki poniesionych ze środków własnych, w więc odliczeniu nie podlegają wydatki poniesione na przedsięwzięcie termomodernizacyjne pokryte np. z dotacji.

Jak stanowi art. 26h ust. 8 ustawy o PIT podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, otrzymał zwrot odliczonych poniesionych kosztów na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Otrzymany zwrot należy wykazać w pozycji „Inne źródła przychodu” w deklaracji PIT składanej za rok podatkowy.

Kiedy będzie trzeba zwrócić ulgę ?

Ustawodawca przewidział termin, w jakim inwestycja termomodernizacyjna musi zostać zakończona. Wynosi on trzy lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek. W sytuacji, w której podatnik nie zdąży zrealizować przedsięwzięcia w tym terminie będzie zmuszony zwrócić uzyskaną do tej pory ulgę.

Podatniku pamiętaj o tych informacjach, gdy będziesz rozliczał PIT za 2022 r. do końca kwietnia 2023 r., a jak rozliczenie PIT wyglądało w zeszłym roku znajdziesz  w tym artykule.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close