Ulga termomodernizacyjna 2022- co z niewykorzystaną ulgą ?

Ulga termomodernizacyjna 2022- co z niewykorzystaną ulgą ?

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Ulga ta pozwala na odliczenie od dochodów (przychodów) osiągniętych w danym roku podatkowym wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wymiany źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Ulga termomodernizacyjna- niewykorzystana kwota ulgi ?

Artykuł 26h ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi, że kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga termomodernizacyjna- dla kogo?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy rozliczający się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko na podstawie:

  • skali podatkowej,
  • 19% stawki podatku liniowego,
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga termomodernizacyjna- jakie są limity

Kwota odliczenia w danym roku podatkowym w którym poniesiono wydatki nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł. Należy pamiętać jednak iż w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Otrzymanie dotacji na przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej można tylko wydatki poniesionych ze środków własnych, w więc odliczeniu nie podlegają wydatki poniesione na przedsięwzięcie termomodernizacyjne pokryte np. z dotacji.

Jak stanowi art. 26h ust. 8 ustawy o PIT podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, otrzymał zwrot odliczonych poniesionych kosztów na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Otrzymany zwrot należy wykazać w pozycji „Inne źródła przychodu” w deklaracji PIT składanej za rok podatkowy.

Kiedy będzie trzeba zwrócić ulgę ?

Ustawodawca przewidział termin, w jakim inwestycja termomodernizacyjna musi zostać zakończona. Wynosi on trzy lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek. W sytuacji, w której podatnik nie zdąży zrealizować przedsięwzięcia w tym terminie będzie zmuszony zwrócić uzyskaną do tej pory ulgę.

Podatniku pamiętaj o tych informacjach, gdy będziesz rozliczał PIT za 2022 r. do końca kwietnia 2023 r., a jak rozliczenie PIT wyglądało w zeszłym roku znajdziesz  w tym artykule.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami