Ulga rehabilitacyjna a odliczenie kosztów remontu łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Ulga rehabilitacyjna a odliczenie kosztów remontu łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

Czy do ulgi rehabilitacyjnej kwalifikuje się możliwość odliczenia kosztów remontu, adaptacji i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Wiele osób z niepełnosprawnością boryka się z różnymi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. Dlatego też państwo stara się w różny sposób wspierać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, aby poprawić ich jakość życia. Jednym z rozwiązań jest ulga rehabilitacyjna, która umożliwia odliczenie od podatku kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Ulga rehabilitacyjna – dla kogo?

Ulga rehabilitacyjna jest dostępna dla osób, które posiadają orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Celem ulgi jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym lepszych warunków do funkcjonowania w swoim domu i łatwiejszego korzystania z codziennych czynności, takich jak korzystanie z łazienki.

Jakie koszty możliwe są do odliczenia?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej możliwe jest odliczenie od podatku kosztów remontu, adaptacji i wyposażenia łazienki. Dotyczy to m.in. kosztów przystosowania łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej, takich jak montaż uchwytów, poręczy, podwyższonych sedesów czy specjalnej kabiny prysznicowej. Dodatkowo, do odliczenia kwalifikują się również koszty zakupu mebli i urządzeń pomocniczych, takich jak wózki inwalidzkie, krzesełka prysznicowe czy specjalne lustra.

Warunki skorzystania z ulgi

Aby móc skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Po pierwsze, remont, adaptacja i wyposażenie łazienki muszą być przeprowadzone w mieszkaniu, które jest własnością podatnika. Ponadto, musi istnieć związek przyczynowy między niepełnosprawnością a koniecznością przeprowadzenia tych działań. Oznacza to, że koszty muszą wynikać bezpośrednio z potrzeb osoby niepełnosprawnej i wpływać na poprawę jej jakości życia.

Warto pamiętać, że ulga rehabilitacyjna jest odliczana od podatku dochodowego od osób fizycznych. Oznacza to, że koszty remontu, adaptacji i wyposażenia łazienki są odliczane od podatku należnego za dany rok podatkowy. Aby móc odliczyć te koszty, konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających ich poniesienie, takich jak faktury, umowy czy rachunki. Przy czym, wydatki te podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Ulga rehabilitacyjna jest ważnym wsparciem dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, które chcą poprawić swoje warunki życia i funkcjonowania w domu. Pozwala ona na odliczenie kosztów remontu, adaptacji i wyposażenia łazienki, co może znacząco ulżyć w codziennych czynnościach i zapewnić większe poczucie samodzielności.