Ulga na zakup kas on-line

Ulga na zakup kas on-line

Jak wskazano w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), podatnicy mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. W przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnicy mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek w SKOK, której są członkami, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe. Dodatkowo odliczenie przysługuje w stosunku do kas, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika. Od 1 maja 2019 r. ulga na zakup kas przysługuje tylko w przypadku zakupu kas on-line.

Ponadto przysługuje ona podatnikom, u których:

  • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu tego rodzaju kas,
  • nie powstał obowiązek prowadzenia tej ewidencji, ale podatnicy ci dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży i wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży,
  • powstał ustawowy obowiązek wymiany kas na kasy on-line (dotyczy branż wskazanych w ustawie o VAT, np. paliwowej).

Oznacza to, że z ulgi nie skorzystają podatnicy nabywający kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii oraz wymieniający dobrowolnie starego rodzaju kasy na kasy on-line, poza podatnikami zobowiązanymi ustawą do ich wymiany ze względu na prowadzenie działalności w określonych branżach ściśle wymienionych w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT.

Podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem, wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych zostali zobowiązani do wymiany starych kas na kasy on-line do końca czerwca 2020 r.

Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych pt. “Ulga na zakup kas rejestrujących on-line”, dostępnych na stronie www.gov.pl, wyjaśniło, że podatnik zobligowany do wymiany kas, który rozpocznie instalowanie kas on-line przed terminem wskazanym w ustawie o VAT i rozpocznie na nich prowadzenie ewidencji sprzedaży, ma prawo do zwrotu ulgi na zakup kas rejestrujących. Dodatkowo wyjaśnił, że ulga przysługuje podatnikom, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji w obowiązujących terminach.

W sytuacji wskazanej w pytaniu Czytelnicy nie zamierzają na razie (jednak muszą to uczynić do końca czerwca 2020 r.) wymienić starych kas na kasy on-line, a jedynie chcą zakupić kasy on-line do nowo otwartego lokalu. W związku z tym prawo do odliczenia ulgi z tytułu ich zakupu nie będzie im przysługiwało.

Przykład

Podatnik prowadzi restaurację i użytkuje 2 kasy z elektronicznym zapisem kopii. Na podstawie ustawy o VAT podatnik zobligowany jest do wymiany tych 2 kas na kasy on-line do końca czerwca 2020 r. Podatnik rozszerza działalność i planuje nabyć kolejne 3 kasy on-line w październiku 2019 r. Ponieważ kasy te nie są nabywane w związku z wymianą kasy z elektronicznym zapisem kopii na kasę on-line, z tytułu nabycia tych kas podatnik nie może skorzystać z odliczenia ulgi.

Źródło: http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/ewydanie/index.php?action=gazeta&IdNumer=4492&Strona=6&Skala=3

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close