Ulga na start

Ulga na start

Przygotowany przez resort rozwoju projekt ustawy Prawo przedsiębiorców zakłada wprowadzenie tzw. “ulgi na start”. Jest to rozwiązanie, która polega na zwolnieniu początkujących przedsiębiorców (lub podejmujących działalność gospodarczą ponownie po upływie dłuższego okresu czasu) z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności.

Projektowana ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpi obowiązującą od 2004 r. ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, będzie centralnym aktem prawnym określającym warunki prowadzenia biznesu w Polsce. Ustawa jest najważniejszym elementem pakietu Konstytucji Biznesu, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju. 

Poza ogólnymi zasadami z zakresu prawa dla przedsiębiorców (zawierającymi m.in. katalog zasad, które urzędnicy będą musieli brać pod uwagę przy rozpatrywaniu spraw przedsiębiorców) ustawa zawiera także konkretne rozwiązania, które przyniosą przedsiębiorcom wymierne korzyści finansowe.

Jednym z takich rozwiązań jest zaproponowana w ustawie tzw. „ulga na start” (art. 21 ustawy), która jest szczególnym rodzajem korzyści i zachęty dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie po upływie dłuższego okresu czasu.

Nowe rozwiązanie zakłada, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej sześćdziesięciu miesięcy i nie wykonuje jej dla pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, przez okres sześciu miesięcy nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Wskazany w ustawie okres sześciu miesięcy należy liczyć od momentu podjęcia przez wspomnianą osobę fizyczną działalności gospodarczej, czyli od momentu faktycznego rozpoczęcia wykonywania tej działalności, rozumianego jako pierwsza czynność w obrocie gospodarczym bezpośrednio związana z przedmiotem zadeklarowanej działalności gospodarczej.

Ustawodawco zawarł również przepis pozwalający na rezygnację z powyższego uprawnienia, przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

A zatem „ulga na start”, polega na zwolnieniu początkujących przedsiębiorców (lub podejmujących ponownie działalność po pięciu latach) z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności. Potem, tak jak dotychczas, będą mogli oni korzystać przez dwa kolejne lata z tzw. „małego ZUS-u”.

Projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców

Według szacunków resortu rozwoju zmiana dotyczy ponad 200 tys. osób, które każdego roku rozpoczynają działalność gospodarczą. Z tytułu wprowadzenie „ulgi na start” rocznie w kieszeniach przedsiębiorców ma pozostać docelowo 600 mln zł.

Wprowadzająca ulgę ustawa Prawo przedsiębiorców ma wejść w życie we wrześniu 2017 r.

Źródło: ksiegowosc.infor.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close