Numer rachunku bankowego podasz na deklaracji PIT

Numer rachunku bankowego podasz na deklaracji PIT

Do zmian, które czekają w najbliższym roku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, zaliczyć należy m.in. wprowadzenie na deklaracji podatkowej rubryki. Podawać w niej będzie trzeba numer rachunku bankowego właściwy w sprawie nadpłaty.

ZAP3, NIP-7

Obecnie podatnik będący osobą fizyczną informację o numerze rachunku bankowego podać może na osobnym formularzu podatkowym ZAP-3 lub NIP-7. W przypadku zmiany danych, podatnicy Ci muszą zaktualizować dane przekazując do urzędu skarbowego te formularze z nowymi danymi. W przypadku podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą informacja o numerze rachunku bankowego właściwego dla podatnika winna być zawarta w zgłoszeniu CEiDG-1. Ta sytuacja ulegnie jednak zmianie.

Nowe pole na formularzu – od kiedy?

Zgodnie z propozycjami zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik w zeznaniu tym może wskazać rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który ma nastąpić jej zwrot. Wynika z tego, że obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. formularze będą zawierały dodatkowe pola, w których będzie można umieścić informację o numerze rachunku właściwego do zwrotu podatku. Odpowiednio taki sam numer umieścić będzie można w elektronicznym rachunku na profilu podatnika w nowej usłudze Ministerstwa Finansów – Twój e-PIT.

Zmiana nie będzie wykluczała możliwości podawania danych poprzez osobne druki ZAP-3 i NIP-7 oraz CEiDG-1. Podatnik będzie posiadał dowolność wyboru metody, niemniej podawanie numeru rachunku w zeznaniu podatkowym wydaje się być rozwiązaniem znacznie prostszym niż dołączanie do niego osobnego druku.

Nie do końca jasne wydaje się na tę chwilę, czy w przypadku, gdy podatnik podał już wcześniej numer rachunku bankowego, nowe pole w deklaracji PIT nie będzie wypełniane – czy te podatnik winien każdorazowo wskazać informację o właściwym numerze rachunku. Wydaje się, że pozostawiając pole w nowych wzorach deklaracji puste wskaże on jednocześnie, że zwrot nastąpić ma nie na ten sam rachunek co do tej pory, lecz z pominięciem rachunku bankowego. Inaczej jest w drukach NIP / ZAP, gdzie sporządzenie ponownie druku jest aktualizacją danych dotychczasowych. W tym przypadku do chwili zmiany rachunku druków tych nie sporządza się. Deklaracja PIT składana jest corocznie stąd podobnie jak w przypadku danych osobowych – podanie w niej informacji obowiązujących jest obowiązkiem podatnika. Stąd może się okazać, że:

  • podatnik który będzie wnosił o przelew nadpłaty – będzie musiał co roku podawać numer rachunku,
  • podatnik, który nie wskaże tego numeru – otrzyma zwrot przelewem pocztowym lub w kasie urzędu.

Z ostateczną odpowiedzią na powyższy problem należy jednak zaczekać do chwili ukazania się nowych wzorów formularzy. Może się bowiem okazać, że objaśnienia do nich wskażą, że numer podaje się wyłącznie w przypadku zmiany danych, w stosunku do podanych do tej pory.

Źródło: www.pit.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close