“Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – nabór wniosków w ramach Działania Wdrażanie LSR – PROWENT Lokalna Grupa Działania do 15.04.2014

Data dodatnia: 18 marca, 2014

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” za pośrednictwem: Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika- Nauka- Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania, działającego na terenie gmin: Borowa, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Gawłuszowice, Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Radgoszcz, Radomyśl Wielki, Szczucin, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne, Żyraków

Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Termin składania wniosków upływa w dniu 15.04.2014 r. o godz.16.00.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem:www.prow.podkarpackie.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl oraz na stronie internetowej Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika- Nauka- Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania pod adresem: www.lgdprowent.mielec.pl. Wnioski można również pobrać bezpośrednio w instytucjach wskazanych powyżej.

Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR (punkt 2,3,4,5,7 karty oceny operacji wg kryteriów lokalnych) oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.prow.podkarpackie.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl a także Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika- Nauka- Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania pod adresem: www.lgdprowent.mielec.pl oraz do wglądu w siedzibie LGD PROWENT w Mielcu.

Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w 2014r.wynosi 160 580,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych zero groszy).

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD: zgodność operacji z przynajmniej jednym celem ogólnym, jednym celem szczegółowym oraz jednym przedsięwzięciem zaplanowanym do realizacji w ramach LSR i lokalnymi kryteriami wyboru. Przy wyborze operacji do dofinansowania będą brane pod uwagę tylko operacje, które w ocenie Rady uzyskają minimum 30% (9 punktów) maksymalnej liczby punktów zgodnie z lokalnymi kryteriami.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w siedzibie Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika- Nauka- Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania w Mielcu (budynek Papillon, IV Piętro) w godzinach 8.00-16.00 oraz pod numerem telefonu : (17) 773-18-90.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika- Nauka- Tradycja„PROWENT” Lokalna Grupa Działania, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec (Budynek Papillon IV Piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00.

Więcej informacji:

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w siedzibie Partnerstwa dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika- Nauka- Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania w Mielcu (budynek Papillon, IV Piętro) w godzinach 8.00-16.00 oraz pod numerem telefonu : (17) 773-18-90.
 

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

10Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – pozostali płatnicy składek

21Gru
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za listopad 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

28Gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za listopad 2020

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close