“Twoja szansa na przedsiębiorczość” – dotacje na założenie działalności gospodarczej

“Twoja szansa na przedsiębiorczość” – dotacje na założenie działalności gospodarczej

“Twoja szansa na przedsiębiorczość” – bezzwrotna dotacja na założenie działalności gospodarczej do 28 000 zł.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu tarnowskiego poprzez udzielenie 580 dotacji na założenie nowych i trwałych mikro przedsiębiorstw w okresie do końca 31.03.2021 r.

W ramach projektu oferowane jest:

 • grupowe doradztwo podatkowe
 • warsztaty interpersonalne
 • szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 28 000 zł
 • doradcze wsparcie pomostowe po założeniu działalności gospodarczej

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

 • wiek 30 lat i więcej
 • pozostające bez pracy, tj. bierne zawodowo lub bezrobotne
 • zamieszkujące lub uczące się na terenie subregionu tarnowskiego, tj. miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego
 • zainteresowane założeniem działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 • które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:
 1. osoby powyżej 50 roku życia
 2. osoby długotrwale bezrobotne
 3. osoby niepełnosprawne
 4. osoby o niskich kwalifikacjach
 5. kobiety

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 660 osób.

Projekt realizowany w partnerstwie przez:

 • Lider – Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
 • Partner – Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
 • Partner – Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie
 • Partner – Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

KONTAKT:

Biuro projektu: Tarnów, ul. Krakowska 13, tel.: 519 654 650, e-mail: d.pietrzycka@pakd.pl

Punkt obsługi: Tarnów, ul. Krakowska 13, tel.: 513 050 031, e-mail: m.zborowska@fundacjatarnowskiego.pl

Punkt obsługi: Brzesko: Pl Kupiecki 8 – budynek P.H.U MARK – lp., tel.: 660 22 88 60, e-mail: tsp@tozch.edu.pl

Dofinansowanie projektu z UE: 21 189 350,46 PLN

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich realizowany jest w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Źródło: www.twojaszansa.pakd.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close