Trwa rejestracja na wydarzenie programu Interreg Europa: warsztaty, forum poszukiwania partnerów, wizyty terenowe w Rotterdamie

Trwa rejestracja na wydarzenie programu Interreg Europa: warsztaty, forum poszukiwania partnerów, wizyty terenowe w Rotterdamie
 

Informacje o szkoleniu

Spotkanie ma na celu przybliżenie zasad drugiego naboru wniosków w programie Interreg Europa (5 kwietnia – 13 maja 2016 r.) oraz tworzenie międzynarodowych partnerstw projektowych.

Sesje plenarne i tematyczne warsztaty pomogą zarówno nowicjuszom, jak i tym bardziej doświadczonym we współpracy międzyregionalnej. Szkolenie poprowadzą specjaliści ze Wspólnego Sekretariatu z Lille we Francji.

Organizatorem spotkania jest Wspólny Sekretariat programu Interreg Europa. Informacje na temat spotkania są dostępne na oficjalnej stronie programu.

Najbliższe szkolenie:

 od 22.03.2016, godz. 14:00
do 23.03.2016, godz. 15:00

Dla kogo

Zaproszenie do udziału jest adresowane do potencjalnych beneficjentów i partnerów wiodących projektów w ramach programu Interreg Europa.

Ze wsparcia programu mogą korzystać instytucje publiczne (w tym władze publiczne wszystkich szczebli) oraz instytucje prywatne posiadające osobowość prawną.

Program szkolenia

Program spotkania (PDF 333 KB)

 

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/wpisz-tytul-szkolenia-lub-konferencji-3-4-41/