Transport międzynarodowy – minimalne wynagrodzenie za pracę w UE

Płaca minimalna w Unii Europejskiej to temat, który wciąż budzi sporo emocji. Każde państwo, które zdecydowało się wprowadzić minimalne wynagrodzenie określiło własne warunki i wymagania co do zatrudnienia i płacy. Firmy transportowe niejednokrotnie „gubią się” w gąszczu różnych przepisów. Poniżej przedstawiamy zatem podstawowe informacje na temat minimalnego wynagrodzenia oraz wymaganych dokumentów w poszczególnych krajach UE.

HOLANDIA

 • Kabotaż oraz transport międzynarodowy

Od 1 stycznia 2019 r. godzinowa stawka płacy minimalnej wynosi 9,33 EUR

Wymagane dokumenty:

Pracodawca w trakcie całego okresu delegowania powinien posiadać, w formie pisemnej lub elektronicznej, dokumenty delegowanych pracowników i dostarczać je na wezwanie właściwych organów kontroli. Dokumenty mogą być przechowywane w języku oryginalnym, nie ma obowiązku tłumaczenia ich na język holenderski. Wśród potrzebnych dokumentów w art. 9 ustawa wymienia między innymi:

 • umowę o prace;
 • oświadczenie o którym mowa w art. 626 z Księgi 7 Kodeksu cywilnego, między innymi: paski wypłaty z wyszczególnieniem: kwoty netto, brutto, dodatków urlopowych, składników wynagrodzenia, liczbę godzin pracy;
 • oświadczenie zawierające następujące dane (art. 655 k Księgi 7 Kodeksu Cywilnego), miedzy innymi: miejsce wykonywania pracy, stanowisko, data zatrudnienia, czas trwania umowy
  o pracę, ilość dni urlopu, okres wypowiedzenia umowy, dzienna i tygodniowa norma czasu pracy, płaca zasadnicza;
 • ewidencja czasu pracy w Holandii (wg. WPHI Ambasady RP w Holandii, ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce);
 • dowód odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne– czyli konieczne jest uzyskanie dokumentu A1.

NORWEGIA

 • Kabotaż

Od grudnia 2018 r. godzinowa stawka płacy minimalnej wynosi 171,45 koron norweskich (NOK)

Wymagane dokumenty:
 • umowa o pracę;
 • rejestr czasu pracy w Norwegii za kontrolowany okres;
 • lista płac za kontrolowany okres;
 • ewidencja czasu pracy na podstawie której zostało naliczone wynagrodzenie pracownika;
 • umowa pomiędzy zleceniodawcą a wykonawca usługi transportu;
 • potwierdzenie wypłat wynagrodzenia oraz pokrycia kosztów wyżywienia, noclegów kierowcy.

W praktyce bardzo ciężko o posiadanie tych wszystkich dokumentów, dlatego jeśli kierowca nie będzie ich miał w kabinie, zobowiązany będzie wypełnić ankietę dotyczącą wynagradzania.

FINLANDIA

 • Kabotaż oraz transport międzynarodowy (gdy odbiorca usługi znajduje się na terytorium Francji)
Wymagane dokumenty:
 • umowa o pracę;
 • wydrukowane zgłoszenie;
 • zaświadczenie A1;
 • dokumenty potwierdzające zezwolenie na pracę i pobyt – w przypadku pracowników spoza UE.

Od 1 lutego 2019 r. (waluta: EURO)

Kategoria kierowcy

Staż pracy (w latach)

< = 4

> 4> 8

> 12

1. Kierowca autobusu

13,96

14,1714,63

14,92

2. Kierowca ciężarówki z przyczepą

14,34

14,5014,95

15,28

3. Kierowca ciągnika siodłowego z naczepą, kat. C1+E, C+E

13,83

13,9914,44

14,72

4. Kierowca kat. B, C1 lub C

13,54

13,6914,11

14,42

Od 1 października 2019 r. (waluta EURO)

Kategoria kierowcy

Staż pracy (w latach)

< = 4

> 4> 8

> 12

1. Kierowca autobusu

13,97

14,1914,65

14,94

2. Kierowca ciężarówki z przyczepą

14,36

14,52

14,97

15,30

3. Kierowca ciągnika siodłowego z naczepą, kat. C1+E, C+E

13,85

14,0114,46

14,74

4. Kierowca kat. B, C1 lub C

13,56

14,7114,13

14,44

AUSTRIA

 • Kabotaż oraz transport międzynarodowy
Wymagane dokumenty:
 • umowa o pracę w języku niemieckim lub angielskim;
 • zaświadczenie A1;
 • zapisy z urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców (na karcie kierowcy – 28 dni wstecz);
 • zaświadczenie o delegowaniu.

Dokumenty te mogą być przechowywane w wersji elektronicznej (np. pen-drive lub inny nośnik).

Nie ma potrzeby przechowywania w kabinie pozostałych dokumentów dotyczących wysokości oraz wypłaty wynagrodzenia – powinny być jednak przesłane właściwemu organowi tuż po przeprowadzonej kontroli.

PRZEWÓZ RZECZY

Kategoria kierowcy

Staż pracy (w latach)

< = 5

> 5> 10> 15

> 20

1. Robotnicy, robotnicy garażowi, kierowcy traktorów, pasażerowie i kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto do 3,5 t

8,98

9,199,429,65

9,89

2. Kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto powyżej 3,5 t z maksymalnie 3 osiami

9,19

9,429,659,94

10,17

3. Kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto powyżej 3,5 t z więcej niż 3 osiami

9,32

9,539,8010,07

10,30

4. Kierowcy zespołu pojazdów z przyczepą powyżej 750 kg lub więcej niż jedną przyczepą, ciągników siodłowych z naczepą oraz samojezdnych maszyn pracujących, brygadziści i kierownicy placu

9,42

9,659,9410,17

10,40

5a. Kierowcy z wykształceniem kierowcy zgodnie z § 2, 11 i 14 ustawy o transporcie towarów niebezpiecznych (Gefahrgutbeförderungsgesetzes), BGBI.I nr 145/1998 w każdorazowo obowiązującej wersji, w dniach kalendarzowych, w których  odbywa się transport towarów niebezpiecznych (z wyjątkiem kategorii wynagrodzeń 7), a także kierowcy, którzy zdali egzamin do kierowania dźwigami do 10 m/t (udźwig)

9,65

9,9410,1710,40

10,63

5b. Wykwalifikowanym pracownikom, którzy pracują w wyuczonym zawodzie z ukończonym kształceniem zawodowym, przysługuje wynikające z umowy zbiorowej minimalne wynagrodzenie w ich branży. Zaliczanie lat pracy w celu zaszeregowania osób do umowy zbiorowej danej branży następuje zgodnie z postanowieniami umowy zbiorowe dla pracowników branży transportu towarów

9,65

9,9410,1710,40

10,63

6.1 Kierowcy zawodowi z egzaminem zawodowym – Kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto powyżej 3,5 t z maksymalnie 3 osiami

9,42

9,659,9410,17

10,40

6.2 Kierowcy zawodowi z egzaminem zawodowym – Kierowcy samochodów ciężarowych o masie brutto powyżej 3,5 t z więcej niż 3 osiami

9,70

9,8910,1710,42

10,63

6.3 Kierowcy zawodowi z egzaminem zawodowym – Kierowcy zespołów pojazdów z przyczepą powyżej 750 kg lub więcej niż jedną przyczepą oraz ciągników siodłowych z naczepą

9,94

10,1710,4010,65

10,89

7. Kierowcy, którzy są głównie angażowani w dostawy dla stacji benzynowych oraz na rzecz konsumentów końcowych w zakładach z nadprodukcją, przy transporcie paliw, gazu  i oleju opałowego

10,17

10,4010,6510,89

11,10

 PRZEWÓZ OSÓB

Kategoria kierowcy

Staż pracy (w latach)

< = 1

> 2> 10

> 20

1. Kierowcy

12,65

12,6912,78

12,89

2. Kierowcy zawodowi ze zdanym egzaminem końcowym

12,69

12,7812,89

13,02

3. Pracownicy weryfikowani

11,55

11,6211,72

11,78

4. Pracownicy przyuczeni, zatrudniani w warsztatach zakładowych

11,00

5. Brygadziści garażowi

11,55

6. Pracownicy garażowi, operatorzy stacji benzynowej, kasjerzy itd.

9,72

 DODATKI

 • dieta – regularny przewóz osób: 18,84 EUR
 • dieta – okazjonalny przewóz osób: 24,00 EUR
 • dodatek noclegowy – przewóz osób: 4,64 EUR

NIEMCY

 • Kabotaż oraz transport międzynarodowy
Wymagane dokumenty:
 • umowa o pracę/zlecenie;
 • dokumentacja czasu pracy na terenie Niemiec;
 • dokument naliczenia płac zgodny z płaca minimalną;
 • dowód wypłaty/przelewu tego wynagrodzenia dla pracownika.

Dokumenty związane z pracą na terytorium Niemiec muszą być przechowywane przez co najmniej 2 lata i dostarczone do właściwej jednostki kontrolnej w Niemczech w przypadku pojawienia się kontroli u pracodawcy.

Od 1 stycznia 2019 r. stawka godzinowa wynosi 9,19 EUR za godzinę.

Od 1 stycznia 2020 r. stawka godzinowa wzrośnie do 9,35 EUR za godzinę.

 FRANCJA

 • Kabotaż oraz transport międzynarodowy
Wymagane dokumenty:
 • umowa o pracę (brak obowiązku tłumaczenia na język francuski);
 • zaświadczenie A1;
 • zaświadczenie o delegowaniu w języku francuskim.

Kategoria kierowcy

WspółczynnikStawka godzinowa Po 2 latach Po 5 latach Po 10 latach

Po 15 latach

Kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

118M

9,92 EUR10,118410,316810,5152

10,7136

Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 11 ton

120M

9,92 EUR10,118410,316810,5152

10,7136

Kierowcy pojazdów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej
od 11 do 19 ton

128M

9,95 EUR10,149010,348010,5470

10,7460

Kierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 19 ton

138M

9,97 EUR10,169410,368810,5682

10,7676

Wysoce wykwalifikowani
kierowcy pojazdów ciężarowych

150M

10,21 EUR10,414210,618410,8226

11,0268

 WŁOCHY

 • Kabotaż
Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy;

Przedstawiciel przechowuje następujące dokumenty (przez okres delegowania oraz 2 lata po jego zakończeniu):

 • umowa w języku włoskim;
 • zaświadczenie A1;
 • formularz zgłoszeniowy;
 • ewidencja czasu pracy;
 • paski płac.

Od 2017 roku stawki płacy minimalnej wynoszą:

– busy do 3,5 tony oraz pojazdy o dmc do 8 ton – 9,85 EUR

– pojazdy ciężarowe i ciągniki siodłowe o dmc powyżej 8 ton – 10,12 EUR

BELGIA

 • Płaca minimalna dotyczy kierowców w sytuacji, gdy prawem właściwym dla świadczonych usług oraz umowy pracownika jest prawo belgijskie.

Belgijskie przepisy znajdują zastosowanie zatem jedynie w przypadku, gdy umowa o pracę podlega belgijskiemu prawu. Wydane do tej pory wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości określają czynniki, jakie muszą tu zaistnieć.

Belgię możemy uznać za kraj, któremu podlega umowa o pracę, jeśli:

 • to z niego otrzymuje polecenia i instrukcje kierowca;
 • organizowana jest w nim praca kierowcy;
 • to w nim kierowca dokonuje rozładunku przewożonego towaru;
 • to w nim kierowca rozpoczyna trasę / musi stawić się przed rozpoczęciem podróży;
 • oraz kończy podróż / trasę;
 • to w nim zwykle wykonywany jest przewóz przez kierowcę.
Wymagane dokumenty:
 • dowód osobisty lub paszport i wizę (w przypadku osób niebędących obywatelami UE);
 • dokument L-1 – deklaracja potwierdzająca oddelegowanie;
 • zaświadczenie A1;
 • fakultatywne dokumenty: umowa o pracę oraz pasek wynagrodzenia.

Kategoria kierowcy

38 h/tydzień (standardowy)

39 h/tydzień i 6 dni płatnych

Kierowca pojazdu o ładowności 7 ton

11,0060

10,7240

Kierowca pojazdy o ładowności od 7 ton do 15 ton

11,2535

10,9650

Kierowca pojazdy o ładowności powyżej 15 ton

11,6475

11,3485

Kierowca ADR (cysterny), pojazdu przegubowego, pojazdu chłodni

11,3485

11,6475

Wynagrodzenie za godziny dyspozycyjności
Kierowca w trakcie szkolenia 99%

10,4900

10,2220

Kierowca pojazdu o ładowności do 7 ton 99%

10,8960

10,6165

Kierowca pojazdu o ładowności od 7 ton do 15 ton 99%

11,1410

10,8555

Pozostałe kategorie 99%

11,5310

11,2350

Prom/pociąg (oprócz wypoczynku regularnego)
Wynagrodzenie za godziny dyspozycyjności

90 % zasadniczego wynagrodzenia godzinowego

Czas dyspozycyjności w niedziele/ święta
Wynagrodzenie za godziny dyspozycyjności

+ 50%

DODATKI:

 • Dodatek RGPT (sanitarny): 1,3920 do każdej godziny
 • Dodatek za pracę w nocy:

< do 50 lat – 1,1565 do każdej godziny

powyżej 50 lat – 1,4450 do każdej godziny

 • Dodatek pobytowy (w przypadku spędzania nocy poza domem – w kabinie):

– duży dodatek pobytowy A (delegacja) – 36,6810/24h

– mały dodatek pobytowy B (delegacja) – 14,8685

Mały dodatek, w przypadku pierwszego odpoczynku dziennego, gdy czas pracy jest krótszy niż 8h lub gdy nieobecność w miejscu zamieszkania jest krótsza niż 24 h i chodzi o jeden odpoczynek dzienny.

Do płacy minimalnej należy doliczyć odpowiednie dodatki. Dodatek jest wypłacany pracownikowi tylko jednorazowo.

 • Dodatek z tytułu wysługi lat za godzinę pracy i dyspozycyjności

Po 1 roku stażu pracy w firmie:         0,0525  EUR

Po 3 latach stażu pracy w firmie:      0,1075  EUR

Po 5 latach stażu pracy w firmie:      0,1625  EUR

Po 8 latach stażu pracy w firmie:      0,2175  EUR

Po 10 latach stażu pracy w firmie:    0,2725  EUR

Po 15 latach stażu pracy w firmie:    0,3275  EUR

Po 20 latach stażu pracy w firmie:    0,3825  EUR

PORTUGALIA

 • Kabotaż
Wymagane dokumenty przechowywane przez pracodawcę:

 • umowa o pracę;
 • odcinki wypłaty;
 • ewidencje czasu pracy pracownika wskazujące początek i koniec oraz łączny dzienny czas pracy;
 • dowód wypłaty wynagrodzenia.

Minimalne miesięczne wynagrodzenie w Portugalii wynosi 580 EUR.

Wymienione powyżej dokumenty muszą być precyzyjne określone oraz dostępne w formie papierowej lub elektronicznej, przez cały okres oddelegowania pracownika na terytorium Portugalii. Wyżej wymienione dokumenty na żądanie ACT są przedstawiane w języku portugalskim lub z dołączonym uwierzytelnionym tłumaczeniem.

DODATKI:

– 25% dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej lub zgodnie z obowiązującym układem zbiorowym;

– dodatek za nadgodziny wypracowane w dni robocze, tj. 25% za pierwszą godzinę i 37,5% za kolejne godziny, o ile w obowiązującym układzie zbiorowym nie wskazano innych kwot;

– 50% wzrostu za każdą godzinę pracy w cotygodniowym dniu odpoczynku (w niedzielę lub w inny dzień), chyba że inne dodatki zostały przyjęte w odpowiednim układzie zbiorowym.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close