ULGA PODATKOWA IKZE – Tej ulgi podatkowej nie zna 94% Polaków

Przy składaniu rocznych zeznań podatkowych Polacy najczęściej korzystają z ulgi prorodzinnej oraz ulgi na Internet – wynika z Barometru Nordea przeprowadzonego we współpracy z firmą badawczą TNS Polska. Do jednych z najmniej znanych rozwiązań należy natomiast możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o wpłaty na konto IKZE – ulgi tej nie zna aż 93,6 proc. badanych. Zdaniem ekspertów pomimo korzyści z oszczędzania w ramach III filaru, Polacy nie mają wiedzy na temat funkcjonowania tego typu kont emerytalnych.

Zapytani o znajomość aktualnie obowiązujących ulg podatkowych, Polacy najczęściej wskazywali ulgę na dziecko oraz ulgę na Internet. To właśnie z tych odliczeń korzystali najliczniej w rozliczeniu podatkowym za 2013 rok (38 proc. osób oszczędzających i 29 proc. nieoszczędzających na emeryturę). Do mniej popularnych odliczeń zaliczają się: ulga od darowizny, ulga na ubezpieczenie zdrowotne i ulga na koszty rehabilitacji. Ponadto, jak wynika z badań, zdecydowana większość osób – zarówno w grupie oszczędzających (78 proc.), jak i nieoszczędzających dodatkowo na emeryturę (95 proc.) – nie wiedziała o możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wpłat na IKZE. A przecież osoby korzystające z ulgi na IKZE z tytułu oszczędzania w rozliczeniu rocznym za 2014 roku mogą zatrzymać w kieszeni nawet 1438 złotych. W kolejnym roku kwota ta będzie jeszcze większa, bo aż 1520 złotych.

III filar nadal nie jest powszechny

Badania wskazują, że około 2/3 oszczędzających (67 proc.) słyszało o możliwości gromadzenia kapitału na emeryturę poza obowiązkowymi składkami. W przypadku nieoszczędzających jest to już tylko 1/3 badanych, którzy zapytani o szczegóły nie potrafią jednak wskazać konkretnych rozwiązań służących długoterminowemu oszczędzaniu.

Z kolei oszczędzający wśród najpopularniejszych instrumentów wymieniają bieżące rachunki bankowe (ponad 1/3 oszczędzających), rachunki oszczędnościowe (27 proc.) oraz lokaty (24 proc.), które zakładane są na krótki okres (najczęściej od kilku miesięcy do 2 lat). Tylko nieliczni oszczędzający korzystali z produktów ubezpieczeniowych umożliwiających wypłatę środków po przejściu na emeryturę (13 proc.) oraz rachunków w funduszach inwestycyjnych (9 proc.). Jeszcze mniej osób odkładających środki z myślą o emeryturze wskazało wśród preferowanych produktów IKE – indywidualne konta emerytalne (5 proc.) czy IKZE – indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (2 proc.).

„Wyniki badania wskazują bezsprzecznie na braki w podstawowej wiedzy na temat zasad funkcjonowania specjalnych kont emerytalnych (IKE i IKZE). Większość Polaków nie wie nawet, że takie produkty istnieją, a 48 proc. oszczędzających zna np. IKZE tylko ze słyszenia” – komentuje wyniki Barometru dr Joanna Rutecka z Instytutu Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Handlowej. „Większość Polaków (zarówno oszczędzających, jak i nieoszczędzających) nie potrafi wskazać podstawowych cech kont, nie wie, gdzie można je założyć, na czym polegają korzyści podatkowe, ograniczenia wpłat i wypłat z IKE i IKZE” – dodaje dr Rutecka.

Polacy nie znają IKZE

Blisko połowa respondentów zna IKZE tylko ze słyszenia (48 proc. oszczędzających; 57 proc. nieoszczędzających na emeryturę). Większość nie ma wiedzy o koncie, a ponad połowa badanych z obu grup nie wie, jakie instytucje je oferują. Miejscem, które wskazywano najczęściej był bank (13 proc. oszczędzających, 15 proc. nieoszczędzających).

Zdaniem ekspertów niski poziom wiedzy w zakresie funkcjonowania kont emerytalnych i związanych z tym korzyści finansowych może wynikać z faktu, że niechętnie odkładamy pieniądze na przyszłość. Jak wynika z danych Barometru Nordea, tylko 8 proc. aktywnych zawodowo Polaków oszczędza na emeryturę. „Nadal brakuje nam wiary we własne możliwości finansowe, tymczasem oszczędzanie nawet niewielkich kwot, rozłożone w czasie, daje konkretne zyski. Odkładając 90-100 zł miesięcznie przez 40 lat, przy stopie zwrotu na poziomie 7 proc., można zgromadzić ponad 174 tys. zł, które mogą stanowić dodatek do naszych przyszłych świadczeń” – mówi Artur Maliszewski, prezes Nordea PTE.

Według badań 8 na 10 Polaków planuje przejść na emeryturę zgodnie z wiekiem ustawowym, jednak aż połowa z nich deklaruje, że będzie dodatkowo dorabiać do przyszłych świadczeń. Wśród respondentów panuje przekonanie, że środki z ZUS i OFE nie wystarczą na godne życie. „Niekorzystne trendy demograficzne jasno wskazują, że obowiązkowy system emerytalny nie zapewni nam świadczeń, które pozwoliłyby na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia. Dodatkowe oszczędzanie w tym zakresie jest koniecznością. Dlatego zarówno przed branżą finansową, jak i stroną rządową oraz politykami, stoi duże wyzwanie zmotywowania Polaków do dobrowolnego gromadzenia kapitału, chociażby w ramach IKE czy IKZE” – komentuje prezes Maliszewski.

Jak działa IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to system dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru. Konto może założyć każdy pełnoletni i osoby powyżej 16. roku życia zatrudnione na umowę o pracę. W większości towarzystw, klienci sami decydują, ile i z jaką częstotliwością będą dokonywać wpłat. Maksymalny limit wpłat w 2015 roku, określony w ustawie, wynosi 4750,80 złotych. Mechanizmem zachęcającym do gromadzenia środków w ramach konta są korzyści podatkowe. Wypracowane zyski nie podlegają 19-procentowemu podatkowi Belki, a roczne wpłaty na konto można uwzględnić w deklaracji PIT, zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania.

Jak przekonuje Artur Maliszewski: „IKZE to atrakcyjne uzupełnienie obowiązkowych form oszczędzania na emeryturę. Produkt ten należy obecnie do jednych z tańszych produktów inwestycyjnych na rynku, z przejrzystą strukturą oraz gwarancją korzyści podatkowych pozwalających na optymalizację zysków”.

Źródło: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/analizy/analizy-podatkowe/tej-ulgi-podatkowej-nie-zna-94-polakow/q18yf4

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close