TARCZA Zwolnienie ze składek ZUS nie pozbawi przedsiębiorcy zasiłku

TARCZA Zwolnienie ze składek ZUS nie pozbawi przedsiębiorcy zasiłku

Tarcza Zwolnienie ze składek ZUS

W razie choroby, konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny albo macierzyństwa/rodzicielstwa, ubezpieczeni, po spełnieniu określonych przez ustawodawcę warunków, mogą skorzystać ze stosownego świadczenia, zwanego dalej chorobowym. Przy czym, gdy mowa jest o ubezpieczonych, chodzi tu o osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo lub na zasadzie dobrowolności.

Do tej drugiej grupy ubezpieczonych, a więc dobrowolnie podlegających ubezpieczeniu chorobowemu, zaliczają się m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność. W ich przypadku nieopłacenie w terminie składki należnej na to ubezpieczenie za dany miesiąc z założenia skutkuje ustaniem ubezpieczenia chorobowego. Dzieje się to od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który składka ta była należna, a tym samym utratą możliwości korzystania ze świadczeń chorobowych.

Odstępstwo od reguły

Pewne odstępstwo od tej reguły zostało wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (…). Po spełnieniu określonych warunków osoba prowadząca pozarolniczą działalność, na swój wniosek, może być zwolniona z obowiązku uiszczenia nieopłaconych należności. Dotyczy to składek m.in. na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, należne za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. Jednocześnie w przypadku tych osób, jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek. Składki na ubezpieczenia społeczne zwolnione z obowiązku ich uiszczenia traktuje się jako składki opłacone. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność ze względu na zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zachowuje prawo do świadczeń. Pod warunkiem, że podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia