TARCZA Problemy z uzyskaniem subwencji z PFR dla nieVATowców

TARCZA Problemy z uzyskaniem subwencji z PFR dla nieVATowców

PFR – nie tak łatwo uzyskać subwencję

Przedsiębiorcy niebędący podatnikami VAT ubiegający się o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR skarżą się, iż nie mogą jej uzyskać, a system odrzuca ich wnioski. Spowodowane jest to tym, iż niezbędna do otrzymania subwencji informacja o obrotach (i ich spadku w związku z COVID-19) powinna pochodzić z deklaracji VAT, a oni jako przedsiębiorcy niebędący podatnikami VAT takich deklaracji nie składają.

Deklaracja VAT-7, VAT-7K

Rzeczywiście, podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń wpływających na przyznanie subwencji i jej wysokość w ramach Tarczy Finansowej PFR są rejestry publiczne (Krajowej Administracji Skarbowej, ZUS). Z pomocy mogą skorzystać firmy, których m.in. obroty spadły w związku z COVID-19 po 1 lutego 2020 r. Spadek dotyczy co najmniej 25% w dowolnym miesiącu, w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu roku ubiegłego. Dla podatników podatku VAT niezbędna do otrzymania subwencji informacja o obrotach powinna pochodzić z deklaracji VAT (VAT-7 bądź VAT-7K).

Co z nie VAT-owcem ?

Problem pojawia się w sytuacji, gdy o subwencję ubiega się przedsiębiorca, który takich deklaracji nie składa. Takich przedsiębiorców w naszym kraju jest wielu. PFR zna problem i twierdzi, że subwencja jest dostępna również dla nich. Spadek swoich obrotów wykazują oni przez złożenie oświadczenia za pośrednictwem banku, w którym składają wniosek o subwencję.

Odpowiedź na pytania przedsiębiorców znajduje się na stronie internetowej (www.pfrsa.pl). PFR stwierdza, iż: “Spadek przychodów ze sprzedaży podmiotów rozliczających VAT metodą kasową, podobnie jak w przypadku nieVATowców, czy rozliczających się na podstawie faktur VAT-marża, ustalany jest w oparciu o oświadczenie złożone przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie subwencji finansowej. Powyżsi przedsiębiorcy składają je poprzez uzupełnienie rubryki dotyczącej wysokości przychodów oszacowanych na podstawie przychodów z innych źródeł (tzw. przychód operacyjny) w rozumieniu ustawy CIT albo przychodów w rozumieniu ustawy PIT, stanowiących podstawę do obliczenia zaliczki na podatek CIT lub PIT. Nie ma przeszkód, aby podmioty rozliczające się w ten sposób również wnioskowały o subwencję finansową. Wysokość spadku przychodów ze sprzedaży podlega weryfikacji ze strony PFR”.

źródło: https://ewydanie.gofin.pl/gazeta-podatkowa/html/artykul/199790/font-size-1-font-color-ee0000-tarcza-font-font-br-problemy-z-uzyskaniem-subwencji-z-pfr-dla-nievatowcow

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia