Tarcza PFR 2.0 – wnioski do 28 lutego 2021

Tarcza PFR 2.0 – wnioski do 28 lutego 2021

Od 15 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mogą składać wnioski o pomoc – tarcza PFR 2.0! Wnioski składane są za pośrednictwem 17 banków.  Dzięki działaniom Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców pomoc będzie mogło dostać więcej firm, choć nadal są przedsiębiorcy, którzy zostają bez pomocy. Kto może wnioskować o pomoc i jakie trzeba spełnić warunki by ją otrzymać?

Pomoc z tarczy PFR 2.0 dla 45 kodów PKD

Pomoc z tarczy nie będzie dostępna dla wszystkich. Przed wszystkim nie skorzystają z niej samozatrudnieni, nowe firmy oraz Ci przedsiębiorcy którzy nie posiadają właściwego PKD.

Kody PKD są sprawdzane na dzień 31 grudnia 2019 roku,  1 listopada 2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, w zakresie tego czy działalność przedsiębiorcy jest wykonywana w jednym lub więcej niżej wskazanych kodów PKD, kod jednak nie musi być dominujący.

Lista kodów początkowo zakładała 38, jednak została rozszerzona do 45, na dzień 5.01.2021 r. obejmuje takie PKD jak:

 1. 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 2. 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
 3. 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 4. 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
 5. 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 6. 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 7. 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 8. 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 9. 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 10. 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 11. 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 12. 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 13. 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 14. 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 15. 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
 16. 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 17. 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
 18. 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
 19. 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
 20. 74.20.Z – Działalność fotograficzna;
 21. 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 22. 79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
 23. 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
 24. 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
 25. 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 26. 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 27. 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 28. 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 29. 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 30. 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 31. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 32. 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
 33. 86.90.D – Działalność paramedyczna;
 34. 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
 35. 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;]
 36. 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
 37. 91.02.Z – Działalność muzeów;
 38. 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;
 39. 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 40. 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
 41. 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 42. 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 43. 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 44. 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 45. 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie Tarczy Finansowej PFR 2.0?

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 różnią się w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów.   Co ważne, z programu będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy otrzymali już subwencję z Tarczy Finansowej PFR 1.0.Z programu będą mogły skorzystać firmy, które wykażą spadek obrotów o min. 30 proc., porównując okres od kwietnia do grudnia 2020 roku lub od października do grudnia 2020 roku z analogicznym okresem roku 2019. Subwencja z Tarczy Finansowej PFR 2.0, przy spełnieniu określonych warunków, będzie mogła zostać umorzona w całości.

Wysokość subwencji PFR 2.0

Mikrofirmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników z obrotem lub sumą bilansową za 2019 rok w wysokości do 2 mln euro, mogą otrzymać subwencję finansową do maksymalnej kwoty 324 tys. zł (do 36 tys. zł na pracownika).

Jak złożyć wniosek?

Przedsiębiorcy, którzy spełniaja warunki określone w tarczy PFR będę składać wnioski o pomoc za pośrednictwem bankowości eletronicznej. Na podstawie wypełnionego wniosku i umowy, po ich weryfikacji w systemie bankowości elektronicznej pojawi się decyzja. Bank po otrzymaniu środków z PFR przeleje je na rachunek firmy. Przed ubieganiem się o subwencję finansową firma musi z wyprzedzeniem złożyć plik JPK_VAT lub JPK_V7K do organu podatkowego. Wniosek do PFR należy przekazać co najmniej po 7 dniach od złożenia pliku. Nabór wniosków rozpoczął się po północy 15 stycznia 2021 r. i potrwa do 28 lutego 2021 r.

Jeżeli Twoje Biuro Rachunkowe nie pomoże Ci – zapraszamy do kontaktu!

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami