Tarcza Antykryzysowa dla firm – opracowanie Biura Rachunkowego

Tarcza Antykryzysowa dla firm – opracowanie Biura Rachunkowego

Tarcza antykryzysowa 2020 – poradnik (do pobrania poniżej)

Tarcza Antykryzysowa to pakiet pomocy dla firm mający na celu zmniejszenia negatywnych skutków ekonomicznych pandemii COVID-19.

Przedstawiamy nasz poradnik oraz  aktualne zestawienie kluczowych zmian dla firm.

Tarcza antykryzysowa – najważniejsze elementy:

Prawo podatkowe

 • odroczenie płatności z tytułu PIT, VATbez opłaty prolongacyjnej
 • rozliczenie straty z bieżącego roku w 2021 rokupoprzez korektę PIT-u za 2019 r. do limitu 5 mln złotych w przypadku spadku obrotów o co najmniej 50% w 2020 r. w stosunku do 2019 r.
 • przedłużenie do 31 maja 2020 r. terminu na złożenie oraz rozliczenie rocznego zeznania PIT
 • odroczenie do 1 czerwca 2020 r.obowiązku przekazania przez płatników zaliczek na PIT od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień 2020 r.
 • prawo odliczeniaod podstawy obliczenia podatku lub zaliczki na PIT nawet do 200% wartości darowizny przekazanej w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19
 • zwolnienie od podatku dochodowego świadczenia postojowegootrzymanego na podstawie ustawy o COVID-19
 • możliwość zwolnieniaprzez gminy określonych grup podatników z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia do 30 września 2020 r. terminów płatności podatku za kwiecień – czerwiec 2020 r.

Prawo pracy

 • dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników jak i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku odnotowania spadku obrotów przedsiębiorstwa o co najmniej 30% – dofinansowanie wynosi do 50% sumy wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie (nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę), Jednakże, wysokość dofinansowania będzie się różnić w zależności od wysokości spadku obrotów
 • dopłaty do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia, w której zarówno wymiar czasu pracy, jak i płacy, spada do 50% zawartych w umowie, w sytuacji odnotowania przez firmę spadku obrotów o 15% obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku (jeżeli firma nie zdecyduje się na zwolnienie pracowników). Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
 • możliwość dokonania przez pracodawcę zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy, a także możliwość polecenia świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • zwolnienie płatnika (mikroprzedsiebiorcę) z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. za pracowników, osoby samozatrudnione oraz za osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych
 • możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty składek ZUS bez odatkowych opłat prolongacyjnych
 • automatyczne przedłużenie okresu ważności zezwolenia na pracę lub pracę sezonową dla cudzoziemców do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w zależności od tego, który wystąpił jako ostatni

 

JAK MOŻEMY POMÓC?

 1. Doradztwo w zakresie wykorzystania obowiązujących i wprowadzanych przez rząd przepisów dotyczących koronawirusa
 2. Wsparcie przy sporządzaniu wniosków o odroczenie składek ZUS
 3. Wsparcie przy sporządzaniu wniosków o odroczenie płatności podatkowych
 4. Wsparcie przy ubieganiu się o anulowanie zaległych płatności podatkowych
 5. Bieżące wsparcie.

W razie pytań i chęci współpracy, zapraszamy do kontaktu: +48 733 339 337 lub kontakt (małpa) europim.pl

 

Tarcza antykryzysowa PORADNIK (do pobrania)

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia