Kasy fiskalne online – przesunięcie terminów wprowadzenia na 2021 rok

Kasy fiskalne online – przesunięcie terminów wprowadzenia na 2021 rok

Z uwagi na trwającą epidemię COVID-19 Ministerstwo Finansów planuje przesunięcie terminów wprowadzenia obowiązku stosowania kas fiskalnych online. Poinformował o tym 5 maja 2020 r. Jan Sarnowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w odpowiedzi na interpelację nr 4441 z 22 kwietnia 2020 r. posła Krzysztofa Piątkowskiego.

W związku z ogłoszonym na terytorium Polski stanem epidemii, w rozumieniu § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), który bezpośrednio wpływa na działalność podmiotów gospodarczych, w Ministerstwie Finansów analizowane są aktualnie potencjalne warianty możliwych do wdrożenia zmian w przepisach.

Odroczenie terminu wdrożenia kas on-line z 1 lipca 2020 na 1 stycznia 2021

Między innymi Ministerstwo Finansów planuje odroczenie:

1) terminu na wdrożenie kas on-line dla podatników wchodzących w ten obowiązek z dniem 1 lipca 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r. tj.
– dla świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania; a także
– dla sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

Odroczenie terminu wdrożenia kas on-line z 1 stycznia 2020 na 1 lipca 2021

Ponadto Ministerstwo Finansów planuje odroczenie terminu na wdrożenie kas on-line dla podatników wchodzących w ten obowiązek z dniem 1 stycznia 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r. tj. do świadczenia usług:
a) fryzjerskich,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
c) budowlanych,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawniczych,
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad rozporządzeniem przesuwającym te terminy.
Informację tą Jan Sarnowski przekazał też wcześniej w odpowiedzi na interpelację nr 3716 z 6 kwietnia 2020 r. grupy posłów Lewicy.

Odnośnie kwestii pełnego sfinansowania kosztów zakupu i uruchomienia kasy fiskalnej online dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych skutkami stanu epidemii MF informuje, że przepisy w tym zakresie nie ulegają zmianie. Podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł (art. 111 ust. 4 ustawy o VAT). Powyższy przepis ustawy stanowi, że kwotę do odliczenia na zakup kas rejestrujących należy traktować jako częściowe dofinansowanie. Dofinansowania tego nie można interpretować jako pełne finansowanie kosztów zakupu i uruchomienia kas rejestrujących.

Obowiązek stosowania kas fiskalnych od 1 stycznia 2020

W ustawie z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675), ze względu na wiele sygnałów ze strony służb kontrolnych wskazujących obszary podwyższonego ryzyka występowania nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży, w niektórych branżach wprowadzono obowiązek stosowania kas on-line. Obowiązkiem tym objęto już od 1 stycznia 2020 r. sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Ponadto świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania). Co więcej w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

Źródło: www.ksiegowosc.infor.pl

 

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close