TARCZA 6.0. PRZEDSIĘBIORCY JUŻ MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ 5000,00 ZŁ

TARCZA 6.0. PRZEDSIĘBIORCY JUŻ MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ 5000,00 ZŁ

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie ogłosił nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i właścicieli małych firm.

W ramach naboru prowadzonego w dniach  od 19.12.2020 r. do  31.01.2021 r., można wnioskować o środki w wysokości do 5000 zł.

Dokumenty można złożyć WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl ,do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę.

 

Kto może starać się o dofinansowanie?

Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:  47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,  których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 – prawo przedsiębiorców zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Szczegółowe informacje nt.  przedmiotowej dotacji można uzyskać pod numerami telefonów:

Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie: 14 688 23 44 i 14 688 23 45 – DOTYCZY PRZEDSIĘBIORCÓW Z REGIONU TARNOWSKIEGO.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close