Tachograf i wykresówka – Jak używać

Tachograf i wykresówka – Jak używać

Tachograf i wykresówka – Jak używać

Tachograf i wykresówka – powoli przechodzi do lamusa.

Jak wiadomo, tachografy analogowe i wykresówki są powoli wypierane poprzez tachografy cyfrowe coraz to nowszej generacji. Jednak na rynku jest jeszcze sporo pojazdów z tachografami analogowymi, które nadal stwarzają problemy.

Co to jest Tachograf ? Co to jest wykresówka ?

Prawo o miarach mówi:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „przyrządzie kontrolnym”, należy przez to rozumieć TACHOGRAF samochodowy, przyrząd pomiarowy przeznaczony do wskazywania i automatycznego lub półautomatycznego rejestrowania danych dotyczących ruchu pojazdów samochodowych oraz okresów pracy ich kierowców, zamontowany w tych pojazdach;

2) „WYKRESÓWCE”, należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy, kartę przeznaczoną do zapisywania i przechowywania danych dotyczących ruchu pojazdów samochodowych, wkładaną do przyrządu kontrolnego, na której są zapisywane w sposób ciągły informacje podlegające rejestracji.

Oznaczone są symbolami.:

1) ”kierownica”  – czas prowadzenia pojazdu (Praca Kierowcy);

2) „młotki” – inne okresy pracy;

3) „kwadrat przekreślony” – okres gotowości do pracy;

4) „łóżko” – przerwa w pracy i okres dziennego odpoczynku.

Tachograf i Wykresówka – Dobór wykresówki do tachografu

Na tabliczce znamionowej tachografu, w pobliżu numeru fabrycznego znajduje się znak zatwierdzenia typu tachografu, nadany przez Unie Europejską. Znak ten ma formę prostokąta z wpisana litera “e” oraz cyfry oznaczającej kraj producenta. Obok prostokąta znajduje się liczba oznaczająca konkretny typ tachografu. Na odwrocie wykresówki należy odszukać znak zatwierdzenia typu tachografu, w którym wykresówka może być stosowana. Jeżeli na tarczy jest znak zgodny ze znakiem typu tachografu, a zakres pomiarowy tachografu jest zgodny z zakresem pomiarowym wykresówki, to wykresówka może być stosowana w tachografie. Przez zakres pomiarowy tachografu rozumiemy zakres w jakim dany tachograf mierzy prędkość i wpisaną ilość km/h. Najczęściej spotykane zakresy pomiarowe to: 125km/h, 140km/h, 180km/h.

7.9. Zastosowanie wykresówki nieposiadającej świadectwa homologacji typu lub nieprzeznaczonej dla danego typu tachografu – za każdą wykresówkę 200 PLN

 

Zakładanie wykresówki

W celu założenia wykresówki należy otworzyć czołowe wieko tachografu

przekręcając kluczyk w zamku i odciągając je delikatnie do siebie. Aby założyć wykresówkę w tachografie na dwóch kierowców należy odchylić płytę separacyjna rozdzielająca i najpierw założyć wykresówkę dla drugiego

kierowcy, a po zamknięciu płyty separacyjnej założyć wykresówkę dla pierwszego kierowcy, pamiętając o prawidłowym założeniu na trzpień napędowy. Są też tachografy które wysuwają szufladę (tak jak otwiera się napęd CD) i do tej szuflady wkłada się wykresówki.

Kontrolka ostrzegawcza

Kontrolka braku tarczy znajduje się po środku lub w prawej dolnej części

tachografu i sygnalizuje brak tarczy, nie zamkniecie tachografu lub uszkodzenie tachografu.

Ustawienie zegara

Kierowca jest zobowiązany zadbać o prawidłowe ustawienie zegara tj.

takie, aby wskazanie i rejestracja były zgodne z aktualnym czasem kraju rejestracji pojazdu. W tachografach przesuwanie wskazówek może następować tylko do przodu (nie wolno cofać). Należy pamiętać że wykresówka jest na 24h i należy sprawdzić czy np. ustawienie zegara na godzinę 6:00 nie będzie rejestrowało na wykresówce od godziny 18:00.

Używanie pokręteł rodzaju czynności (okresów czasu pracy)

Pokrętła rodzaju czynności używane są przez kierowcę (kierowców) do zarejestrowania wykonywanych czynności. Normalnie przełącznik rodzaju pracy należy ustawić w pozycji (łóżko). Tachograf automatycznie przełącza się na funkcje (praca kierowcy) gdy tylko pojazd zacznie się poruszać. Analogicznie, gdy pojazd się zatrzyma tachograf automatycznie wraca do funkcji ustawionej wcześniej. Niezbędne jest, aby kierowca przestawił pokrętło rodzaju czynności na pozycje „odpoczynek” w odpowiednim czasie, tj. np. po powrocie na bazę lub zakończeniu dziennego okresu pracy. Praktycznie oznacza to, że kierowca wsiadając do samochodu ustawia pokrętło rodzaju czynności w położeniu „łóżko” oraz wysiadając z samochodu w pozycji „łóżko”. W ciągu dnia operując przełącznikiem grup czasowych ”selektorem” na pozycję „młotki” lub „gotowość” należy pamiętać, że podczas odbierania przerwy w jeździe (45 minut lub 15 min + 30 min) należy ustawić w pozycji łóżko.

Tachograf i wykresówka  – Wypełnianie wykresówek

Każdy typ tachografu ma przypisany typ (rodzaj) wykresówki, która może

być do niego zastosowana. Stosowanie innych, niż dopuszczono wykresówek

może powodować złą rejestracje prędkości lub prowadzić do uszkodzenia bądź zablokowania tachografu. Wykresówka przed założeniem do tachografu powinna być prawidłowo opisana.

Przykład opisanej wykresówki przy wyjeździe:

 

Wypełniona wykresówka po zakończeniu.

 

7.12. Okazanie podczas kontroli wykresówki, wydruku z tachografu lub karty kierowcy, które nie zawierają wprowadzonych ręcznie bądź automatycznie wszystkich wymaganych danych dotyczących okresów aktywności kierowcy lub symbolu państwa miejsca rozpoczęcia lub zakończenia dziennego okresu pracy, w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni – za każdy dzień – 100 PLN.

 

UWAGI

  1. Tachograf może być stosowany tylko z właściwymi dla danego typu tarczami rejestrującymi (wykresówkami).
  2. Stosowanie tarcz innych niż dopuszczone, jak również tarcz uszkodzonych

(pogiętych z wyrobionym środkiem) prowadzi do uszkodzenia tachografu.

  1. Stosowanie tachografu uszkodzonego powyżej 7 dni, bez tarcz rejestrujących, jest niedozwolone i karalne.
  2. Wykresówki powinny być zakładane przed rozpoczęciem pracy.
  3. Po wyjęciu wykresówki należy wpisywać na niej aktualny stan drogomierza wpisać datę oraz miejscowość wraz z oznaczeniem kraju.

NAJWAŻNIEJSZE !!!

6.3.8. Niespełnienie wymogu ręcznego wprowadzenia danych na wykresówkę lub kartę kierowcy – za każdy wpis 50 PLN

Chodzi o każdy wpis:

1. Pełne Imię i Nazwisko, 50 PLN
2. Miejsce rozpoczęcia, (oznaczenia państwa – na przykład PL) 50 PLN
3. Miejsce zakończenia, (oznaczenie państwa – na przykład PL) 50 PLN
4. Data rozpoczęcia, 50 PLN
5. Data zakończenia, 50 PLN
6. Numer rejestracyjny 50 PLN
7.Stan kilometrów przy wyjeździe 50 PLN
8. Stan kilometrów przy zakończeniu 50 PLN

JEDYNE CZEGO NIE MUSI BYĆ TO PODSUMOWANIA PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW !!!

Rozliczanie tachografów – sprawdź ofertę – 690 055 922 lub 733 339 337

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia