Sprawozdanie ADR za 2018 rok do końca lutego

Sprawozdanie ADR  za 2018 rok do końca lutego

Sprawozdanie ADR za 2018 rok do końca lutego

Sprawozdanie ADR za 2018r do końca 28 lutego 2019r. Dla przedsiębiorców powiązanych z transportem towarów niebezpiecznych ADR to jeden z najważniejszych dni w roku. Co istotnego jest w ten dzień ?

Każda firma będąca uczestnikiem przewozu towarów niebezpiecznych, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych, zobowiązany jest wysłać roczne sprawozdanie  ADR z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych. Musi zrobić to w terminie do dnia 28 lutego każdego roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Sprawozdanie ADR – roczne przesyła się odpowiednio:

1. wojewódzkiemu inspektorowi transportu drogowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu drogowego;

2. Prezesowi Urzędu Kolejowego – w zakresie przewozów koleją;

3. dyrektorowi urzędu żeglugi śródlądowej właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych – w zakresie przewozu żeglugą śródlądową.

Nie tylko przewoźnik uczestnikiem przewozu towarów niebezpiecznych

Obowiązek dotyczy każdego uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych. Skoro mowa o uczestniku przewozu towarów niebezpiecznych, należy wyjaśnić, co kryje się pod tym pojęciem. Sama ustawa definiuje to w sposób bardzo ogólny stanowiąc, że uczestnikiem przewozu towarów niebezpiecznych są podmioty wymienione w ADR, RID lub ADN lub jednostka wojskowa, prowadzące działalność związane z przewozem towarów niebezpiecznych.

Wskazując konkretnie, uczestnikiem przewozu będzie przewoźnik, załadowca, rozładowujący oraz pakujący i rozlewający towary niebezpieczne, o ile nie podlega wyłączeniu.

Kogo dotyczy i kto musi przygotować sprawozdanie  ADR?

Podmiotem przygotowującym sprawozdanie roczne nie jest sam uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych. Zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy, doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych przygotowuje sprawozdanie roczne w dwóch egzemplarzach, podpisując je imieniem i nazwiskiem oraz wskazując numer świadectwa doradcy ADR.

Pamiętać należy, że obowiązkiem doradcy ADR jest tylko i wyłącznie sporządzenie takiego sprawozdania, natomiast na uczestniku przewozu towarów niebezpiecznych leży obowiązek przesłania go w terminie do odpowiednich organów.

Wzór sprawozdania ADR jest określony

Wzór sprawozdania rocznego jest ściśle określony i stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 sierpnia 2012 roku w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania.

Sankcje za przesłanie sprawozdania po terminie 28 lutego

Niewykonanie obowiązku złożenia sprawozdania rocznego spowoduje nałożenie kary finansowej, której wysokość uzależniona jest od tego, jak długi czas upłynął od terminu ustawowego (28 lutego) do dnia przesłania sprawozdania.

Ustawa rozróżnia następujące sytuacje w przypadku nieprzesłania w ustawowo określonym terminie rocznego sprawozdania:

1. jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania nie upłynęło 14 dni – kara wynosi 200 zł;

2. jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania upłynęło co najmniej 14 dni – kara wynosi 2 tys. zł;

3. jeżeli od ustawowo określonego terminu do dnia przesłania sprawozdania upłynęły co najmniej 3 miesiące – kara wynosi 5 tys. zł.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close