Sprawdź na co zdobyć dotację z RPO w 2018 roku

Sprawdź na co zdobyć dotację z RPO w 2018 roku

29 konkursów i prawie 1,2 mld zł do wzięcia – Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął właśnie harmonogram naborów wniosków na przyszły rok w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Po pierwsze nauka

Najwięcej środków – ok. 280 mln zł – to pula w konkursach, w których można zdobyć dotacje na rozwój ośrodków innowacji, infrastrukturę badawczą, bony na innowacje oraz rozwój kształcenia. W tym zakresie najwięcej, bo aż 153 mln zł przeznaczono na kształcenie zawodowe uczniów, a kolejne 45 mln zł – dorosłych. Te konkursy ruszą w pierwszej połowie przyszłego roku. Natomiast na październik przewidziano nabór wniosków na rozwój infrastruktury badawczej sektora nauki, na który w przyszłorocznej puli zaplanowano prawie 85 mln zł.

Wsparcie unijne przeznaczono też na tworzenie nowych miejsc w przedszkolach i dostosowanie istniejących placówek do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W konkursie, który zaplanowano na listopad 2018 roku przeznaczono ponad 37 mln zł.

“W przyszłorocznym harmonogramie naborów naszym priorytetem
jest wsparcie szeroko rozumianej nauki. Na konkursy wspierające kształcenie zawodowe uczniów przeznaczyliśmy ponad 153 mln zł, a prawie 85 mln zł na rozwój infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych. Aż ćwierć miliarda złotych może trafić z kolei do przedsiębiorców m.in. na wdrażanie innowacji, rozwój oferty gospodarczej regionu czy bony na doradztwo. Będziemy też kontynuować szereg projektów proekologicznych – rozwój OZE i obniżenie niskiej emisji” – wylicza wicemarszałek Stanisław Sorys, który w zarządzie województwa odpowiada m.in. za wdrażanie RPO.

Miliony dla przedsiębiorców

Małopolscy przedsiębiorcy po raz kolejny będą mogli liczyć na dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac B+R, wynalazków czy wzorów użytkowych. W tym przypadku warto być czujnym, bo pierwsze nabory ruszą już w lutym przyszłego roku. A jest o co się starać, bo w sumie do podziału jest prawie 170 mln zł. To jednak nie wszystko. Nadal można będzie ubiegać się o wsparcie w postaci cieszących się dotychczas dużą popularnością bonów na innowacje (rozpoczęcie naboru w kwietniu), a także bonów na specjalistyczne doradztwo. Ponadto przedsiębiorcy będą mogli podjąć starania o dotację na opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju swojej firmy na arenie międzynarodowej.

O dofinansowanie będą mogły starać się instytucje otoczenia biznesu, na które czeka w 2018r. ponad 33 mln zł.

W zdrowym ciele, zdrowy duch

W trosce o zdrowie Małopolan w 2018 r. planowane jest dofinansowanie wdrażania zarówno krajowych, jak i regionalnych programów zdrowotnych (dot. m.in. profilaktyki nowotworowej) oraz programów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży. Planuje się przekazać na to ponad 24 mln zł.

Nadal wspierane będą też inwestycje przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Już w lutym można będzie starać się o dotację na rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (pula środków to ponad 63,3 mln zł). W maju ruszy konkurs, w którym do podziału jest 80 mln zł m.in. na termomodernizację przedsiębiorstw czy instalację OZE, a we wrześniu przewidziano nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (na biomasę i paliwa gazowe) oraz rozwój sieci ciepłowniczych.

W 2018 r. środki z regionalnego programu operacyjnego popłyną także na rozwój szlaków turystycznych i rekreacyjnych w subregionach (nabór w lipcu z pulą środków ponad 4,3 mln zł) oraz wsparcie miejscowości uzdrowiskowych (nabór w marcu z pulą środków ponad 11,2 mln zł).

Środki z funduszy unijnych zostaną przeznaczone także na działania prowadzące do wzmocnienia regionalnego rynku pracy, poprzez m.in.: wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadr sektora małopolskich przedsiębiorstw (MŚP). Pod koniec roku przewidziany jest również nabór dla projektów zakładających wsparcie ekonomii społecznej, w tym animacji lokalnej.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close