Sprawdź, jak możesz skorzystać z Europejskiego Funduszu Społecznego

Sprawdź, jak możesz skorzystać z Europejskiego Funduszu Społecznego

Do końca 2020 roku Polska może wykorzystać z Europejskiego Funduszu Społecznego aż 13 mld euro.

Europejski Fundusz Społeczny (EFS), jako jeden z głównych funduszy Unii Europejskiej, wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich i inwestuje swoje zasoby w ludzi. Czyni to już od 60 lat.

Wysoki poziom zatrudnienia, lepszy dostęp do rynku pracy, elastyczność zawodowa pracowników wysoki standard miejsc pracy, odpowiedni poziom kształcenia i systemy szkoleń, wsparcie młodych ludzi z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia – to tylko niektóre z zadań EFS, prowadzące do obniżania ubóstwa w społeczeństwie, wzmacniania aktywności społecznej, wspierania równości płci, likwidowania niedyskryminacji i wyrównywania szans.

Europejski Fundusz Społeczny od 13 lat wspiera też Polaków. O wpływie środków EFS na polskie społeczeństwo oraz każdej z osób, która już skorzystała ze wsparcia, świadczą te liczby:

  • blisko 4 mln młodych ludzi,
  • ponad 600 tys. osób powyżej 54 roku życia,
  • ponad 430 tys. osób z niepełnosprawnościami,
  • ponad 10 tys. kobiet wracających do pracy po urodzeniu dziecka,
  • ponad 2 mln pracowników skorzystało ze szkoleń,
  • wsparcie uzyskało blisko 520 tys. przedsiębiorstw,
  • powstało prawie 260 tys. firm.

Europejski Fundusz Społeczny w Małopolsce

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego zasilają Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 kwotą ponad 800 mln euro. Główne gałęzie funduszu skoncentrowane są na tworzeniu nowych miejsc pracy, zwiększeniu zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie, a także na rozwoju kształcenia – od zakładania miejsc w żłobkach, wyposażaniu pracowni lekcyjnych, po kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Dotychczas w Małopolsce podpisano już 194 umowy na realizację projektów wspierających Małopolan na rynku pracy (Oś 8 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego). Ich wartość wynosi 493,5 mln zł. Wsparciem zostanie objętych 72,2 tys. osób oraz 3,5 tys. firm. Są to projekty aktywizacji zawodowej, programy typu outplacement, dotacje na firmę, tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej oraz szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw z wykorzystaniem bonów na szkolenia.

Efekty osiągnięte do końca 2017 r. to ponad 16,5 tys. osób objętych pomocą w znalezieniu pracy, z czego już 8,1 tys. osób znalazło zatrudnienie. Ponad 4,2 tys. osób otrzymało pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym 2,5 tys. za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy). Utworzono 553 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Ponad 820 osób, które straciły pracę z przyczyn pracodawcy, uczestniczyło w specjalnie przygotowanych w Małopolsce programach szybkiego reagowania typu outplacement.

Dobry kierunek w przyszłość

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 94 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na unikatowy w skali kraju projekt „Kierunek Kariera”, który od roku 2016 realizuje WUP w Krakowie. Obejmie on usługą Bilansu Kariery oraz dofinansowaniem do szkoleń w postaci bonów ponad 25 tys. osób pracujących. W projekcie wykorzystano, wypracowany właśnie w naszym regionie, innowacyjny i wygodny system przyznawania dofinansowań do szkoleń w postaci elektronicznych bonów.

Do końca 2017 roku z projektu „Kierunek Kariera” skorzystało już 4845 osób, z czego 1834 osoby odebrały bony na szkolenia. Usługa doradcza (Bilans Kariery), która została uruchomiona w Centrach Informacji Planowania Kariery Zawodowej przy WUP w Krakowie w ramach projektu, jest dostępna nie tylko w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Dzięki wprowadzeniu usługi mobilnego doradcy, mieszkańcy mogą korzystać z niej w prawie 70 miejscowościach Małopolski.

Innym nowatorskim projektem są „Małopolskie Bony Rozwojowe”, w ramach 3,5 tys. firm otrzyma bony na szkolenia dla swoich pracowników o łącznej kwocie 70 mln zł z RPO WM. Do 2020 roku ponad 13,5 tys. pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw będzie mogło podnieść swoje kwalifikacje, korzystając z dofinansowanych szkoleń. Projekt jest realizowany przez MARR S.A.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close