Składki ZUS po zakończeniu ulgi na start

Składki ZUS po zakończeniu ulgi na start

Jeśli osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej spełnia określone warunki, może skorzystać z tzw. ulgi na start. Przez pierwsze pół roku prowadzenia firmy nie będzie płacić za siebie do ZUS składek społecznych. Po upływie tego okresu przedsiębiorca zostaje objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Może jednak skorzystać z kolejnej preferencji, tzw. obniżonych składek ZUS, o ile oczywiście spełni ku temu wymagane warunki. Niezależnie jednak od tego, czy ją zastosuje, czy nie, będzie musiał przekazać do ZUS odpowiednie dokumenty.

Czas trwania ulgi na start

Z ulgi na start może korzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Polega ona na tym, że przez okres 6 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia podjęcia działalności przedsiębiorca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu). Nie ma więc obowiązku opłacania składek na te ubezpieczenia. Aby móc skorzystać z tej preferencji, przedsiębiorca powinien:

  • podjąć działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia oraz
  • nie wykonywać działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego przed dniem jej rozpoczęcia w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej.

Od dnia dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma jednak obowiązek zgłosić się do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Dokonuje tego na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 40 X X) i opłacać za siebie składkę zdrowotną.

Z ulgi na start przedsiębiorca spełniający wskazane warunki może korzystać maksymalnie przez 6 miesięcy kalendarzowych. W przypadku gdy dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicza się do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli natomiast rozpoczęcie wykonywania działalności nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego, tego miesiąca nie wlicza się do okresu trwania ulgi na start.

Zakończenie ulgi na start

Jeżeli po upływie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy przedsiębiorca jej nie zlikwiduje i nadal będzie ją prowadził, obowiązkowe będą już dla niego ubezpieczenia społeczne (tj. emerytalne, rentowe i wypadkowe). Dobrowolnie może przystąpić tylko do ubezpieczenia chorobowego.

Po zakończeniu ulgi na start przedsiębiorca może jednak skorzystać z kolejnej preferencji, tzw. obniżonych składek ZUS. Przedsiębiorca opłaca wtedy za siebie składki społeczne od niższej podstawy wymiaru, wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. – 675 zł). Korzystanie z niej jest możliwe, o ile spełni warunki określone w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.), tj.:

  • nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania obecnej działalności nie prowadził innej pozarolniczej działalności,
  • nie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy takich samych czynności wchodzących w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej, jakie przed dniem jej rozpoczęcia wykonywał w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

Gdyby przedsiębiorca nie spełniał tych warunków, składki na ubezpieczenia społeczne musiałby wówczas opłacać od zadeklarowanej podstawy. Nie może być ona niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2019 r. – 2.859 zł).

Trzeba przekazać zgłoszenie

O tym, że okres ulgi na start dobiegł końca przedsiębiorca powinien poinformować ZUS poprzez przekazanie do organu rentowego:

  • wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA, z kodem tytułu ubezpieczenia 05 40 X X,
  • zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (ewentualnie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) oraz zdrowotnego na druku ZUS ZUA, z nowym kodem tytułu ubezpieczenia (patrz tabela).

Kod tytułu ubezpieczenia przedsiębiorcy po zakończeniu ulgi na start

KodOpis
05 70przedsiębiorca bez prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla którego najniższą podstawę wymiaru składek społecznych stanowi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia
05 72przedsiębiorca z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla którego najniższą podstawę wymiaru składek społecznych stanowi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia
05 10przedsiębiorca bez prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla którego najniższą podstawę wymiaru składek społecznych stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
05 12przedsiębiorca z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla którego najniższą podstawę wymiaru składek społecznych stanowi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

 

Przykład

Pan Robert (nie jest rencistą) prowadzi działalność gospodarczą od 2 stycznia 2019 r. Spełnia warunki do korzystania z ulgi na start. Nie podlega ubezpieczeniom społecznym w okresie od 2 stycznia do 31 lipca 2019 r. W jego przypadku upływ 6 miesięcy kalendarzowych należy liczyć od 1 lutego do 31 lipca 2019 r. Po zakończeniu korzystania z ulgi na start pan Robert będzie nadal prowadził firmę. W związku z tym od 1 sierpnia 2019 r. zacznie podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Zakładamy, że będzie spełniał warunki określone w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zatem od 1 sierpnia 2019 r. będzie mógł przez 24 miesiące (do 31 lipca 2021 r.) opłacać za siebie składki społeczne od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Od 1 sierpnia 2019 r. powinien dokonać wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego. Dokonuje tego na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 40 0 0 i następnie zgłosić na druku ZUS ZUA do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego z kodem 05 70 0 0.

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Dorota Wyderska
Źródło: www.gofin.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close