Składki ZUS w 2017 roku

Składki ZUS w 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosić będzie 2000 zł (w 2016 r. – 1850 zł). Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

Podwyższenie kwoty minimalnej płacy zwiększa podstawę wymiaru składek ZUS m.in. pracowników. To z kolei przekłada się na wzrost zobowiązań pracodawców z tytułu tych składek względem organu rentowego. W przyszłym roku za pracowników wynagradzanych na poziomie minimalnych stawek pracodawca będzie opłacał składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na FP i na FGŚP od kwoty 2000 zł. Analogicznie większą też ich kwotę na poszczególne ubezpieczenia będzie finansował (jako płatnik składek) z własnych środków.

Ponadto kwota minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na wysokość najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorcy korzystającego z ulgi w opłacie tych składek, o której mowa w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Taki przedsiębiorca opłaca bowiem składki społeczne od podstawy wymiaru, która nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wobec wzrostu wysokości minimalnej płacy od przyszłego roku dla takiego przedsiębiorcy najniższa podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia w każdym miesiącu wynosić będzie 600 zł (tj. 30 proc. z 2000 zł). Od tej więc kwoty będzie on naliczał za siebie składki na ubezpieczenia społeczne (tj. emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe). W efekcie w 2017 r. przedsiębiorca opłacający składki społeczne na preferencyjnych warunkach zapłaci je za siebie w każdym miesiącu od podstawy wymiaru w kwocie wyższej o 45 zł od obecnie obowiązującej jej wysokości, która wynosi 555 zł (czyli 30 proc. z kwoty 1850 zł).

Źródło: www.biznes.onet.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close