Składka zdrowotna 2020

Składka zdrowotna 2020

W 2020 roku będzie obowiązywała nowa, wyższa składka zdrowotna. Pierwszą składkę zdrowotną w nowej wysokości zapłacimy w lutym.

21 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5368,01 zł. Podana wartość służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lubosobami z nimi współpracującymi.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w 2020 roku

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w całym 2020 roku stanowi 75% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2019 roku. Oznacza to, że podstawa składki zdrowotnej w 2020 roku wyniesie 4026,01 zł.

Ze względu na to, że składka zdrowotna wynosi 9% podstawy powyższego wymiaru, to kwota składki zdrowotnej obowiązującej za okres styczeń – grudzień 2020 roku dla przedsiębiorców będzie wynosiła 362,34 zł (4026,01 zł x 9%).

Składki ZUS obowiązujące w 2020 roku

W 2020 roku zmianie uległy również składki ZUS na ubezpieczenie społeczne. Dokładne kwoty składek obowiązujących w okresie styczeń – grudzień 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Składki dla przedsiębiorców opłacający pełen ZUS 2020

PODSTAWA WYMIARUSKŁADKI ZUS 2020
SPOŁ.ZDROW.F. PR.
ZA OKRES 01-12.2020UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEUBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE
FUNDUSZ PRACY
EMER.RENT.CHOR.WYP.
3136,20 zł4026,01 zł3136,20 zł612,19 zł250,90 zł76,84 zł52,37 zł362,34 zł76,84 zł

Uwaga! Nie wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do opłacania składek ZUS w pełnej wysokości. Sprawdź, czy jesteś uprawniony do opłacania niższych składek ZUS uzależnionych od wysokości dochodu – Mały ZUS Plus.

1354,64 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)
1431,48 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

Składki ZUS dla nowych firm 2020

PODSTAWA WYMIARUSKŁADKI ZUS 2020
SPOŁ.ZDROW.F. PR.
ZA OKRES 01-12.2020UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEUBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE
FUNDUSZ PRACY
EMER.RENT.CHOR.WYP.
780,00 zł4026,01 zł780,00 zł152,26 zł62,40 zł19,11 zł13,03* zł362,34 zł19,11** zł

609,14 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

590,03 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych

** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2020 r.: 2600,00 zł).

Źródło: www.pit.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close