Składka wypadkowa – należy na nowo ustalić od 1 kwietnia 2019

Składka wypadkowa – należy na nowo ustalić od 1 kwietnia 2019

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się na rok składkowy. Trwa on od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do 31 marca następnego roku. Obecny rok składkowy rozpoczął się 1 kwietnia 2019 r. i będzie trwał do 31 marca 2020 r.

Niektórym płatnikom stopę procentową składki wypadkowej obowiązującą w nowym roku składkowym wyznaczy ZUS. Informację w tej sprawie powinni dostać płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej 10 osób, którzy za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe składali informację ZUS IWA (tj. za 2016 r., 2017 r. i 2018 r.). Wysokość stopy procentowej składki wypadkowej organ rentowy ustali im w zależności od kategorii ryzyka określonej indywidualnie dla danego płatnika. O wysokości stopy procentowej składki wypadkowej obowiązującej płatnika w nowym roku składkowym ZUS powinien go zawiadomić do 20 kwietnia.

Pozostali płatnicy muszą samodzielnie ustalić wysokość stopy procentowej tej składki. Podmioty, które zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, ale nie przekazywały przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe informacji ZUS IWA, składkę wypadkową powinny ustalić w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą (zgodnie z PKD).

Z kolei płatnicy, którzy:

  • podlegają wpisowi do rejestru REGON i zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
  • nie podlegają wpisowi do rejestru REGON (niezależnie od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego),

powinni naliczać składkę wypadkową w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Od 1 kwietnia 2019 r. składka ta (tak jak w roku składkowym trwającym do 31 marca 2019 r.) wynosi 1,67%.

Składkę wypadkową ustaloną według nowej stopy procentowej płatnicy rozliczą po raz pierwszy w dokumentach ZUS sporządzonych za kwiecień 2019 r.

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia