Sektor małych i średnich przedsiębiorstw a wsparcie Unijne

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw a wsparcie Unijne

Naszym przedsiębiorstwom oprócz pomocy oferowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urzędy Pracy, do współpracy dołącza się także Unia Europejska. Sprawdź czym jest Unijne wsparcie!

W związku z panującą pandemią koronawirusa, Unia Europejska także podjęła liczne działania wspomagające sektor MŚP. Do tego celu przedstawione zostały instrumenty finansowe oraz prawne, z których będzie można skorzystać.

Aktualnie dostępne działania:

  1. KE odblokowała prawie 1 mld euro na rzecz Inwestycji Strategicznych, które będą przeznaczone na gwarancję dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. Dzięki temu zabiegowi będzie możliwość udzielania gwarancji w celu zachęcenia banków oraz pożyczkodawców do zapewnienia płynności MŚP i małym firmom (o średniej kapitalizacji), które zostały dotknięte skutkami związanymi z epidemią. Przedsiębiorstwa mogą składać już wnioski (bezpośrednio w swoich lokalnych bankach, pożyczkodawcach, kredytodawcach- którzy uczestniczą w programie. Listę uczestników można znaleźć na stronie internetowej – www.access2finance.eu.)

Do kluczowych elementów gwarancji należą:

– dostęp do gwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (szybszy i łatwiejszy),

– znacznie wyższe pokrycie ryzyka (do 80% potencjalnych strat z indywidualnych pożyczek),

– znaczne skupienie się na pożyczkach na kapitał obrotowy w całej Unii Europejskiej,

– elastyczniejsze warunki (zmiana, odroczenie terminu lub płatne dni wolne).

  1. Powstanie Inicjatywy w zakresie reagowania na koronawirusa (CRII).

W tym celu 37 mld euro udzielono na rzecz służby zdrowia, rynku pracy i MŚP. Projekt ten został udoskonalony przez Komisję Europejską i obecnie nazywa się CRII+. Dodano nadzwyczajną elastyczność, aby w pełni wykorzystać przeznaczone środki. Każde z Państw członkowskich nimi zarządza. Polsce przypada 7,4 mld euro.

  1. Przyjęcie tymczasowych ram prawnych dla państw członkowskich. Ramy te przewidują pięć rodzajów pomocy:

– bezpośrednie dotacje,

– selektywne korzyści podatkowe i zaliczki,

– gwarancje państwowe w przypadku pożyczek zaciągniętych przez firmy z banków,

– gwarancje dla banków,

– krótkoterminowe ubezpieczenie kredytu eksportowego.

  1. Zielone pasy – czyli program do utrzymania swobodnego przepływu towarów. Opublikowane zostały wytyczne dla pracowników (przygranicznych, delegowanych, sezonowych) celem zachowania podstawowych usług.

 

Firmy będą mogły korzystać z:
  1. 1 mld euro z EFIS dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji. Planuje się także utworzenie funduszu gwarancyjnego dla wsparcia gospodarki europejskiej.
  2. 2 kwietnia został zaproponowany kolejny nowy instrument poprzez Komisję Europejską na rzecz ochrony miejsc pracy i osób zatrudnionych. Na ten cel przeznaczono do 100 miliardów euro. Cel? Zmniejszenie ryzyka bezrobocia, ochrona miejsc pracy i pracowników. Celem jest zapewnienie wsparcia finansowego w formie pożyczek udzielanych Państwom członkowskim o wartości do 100 mld euro (na bardzo korzystnych warunkach). Udzielane pożyczki przeznaczone są na poradzenie sobie z bardzo wysokim wzrostem wydatków publicznych, ochraniających zatrudnienie. Pieniądze mają zostać przeznaczone na koszty bezpośrednio związane z programami pracy krótkoterminowej, jej utworzeniem czy przedłużeniem, a także innymi działaniami prowadzącymi na rzecz panującej pandemii.
  3. ESCALAR- to nowe podejście inwestycyjne ogłoszone poprzez Komisję Europejską dnia 8 kwietnia, które zostało opracowane razem z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. Ma on za zadanie wspierać venture capital i finansowanie rozwoju dla firm, które będą mogły umożliwić wzrost w Europie. Program ESCALAR zapewni do 300 milionów euro na rzecz zwiększenia zdolności inwestycyjnych (typu venture capital i private equity).

ESCALAR pragnie inwestować w fundusze koncentrujące swe inwestycje na scale-upach. Może wspierać nowe fundusze, które muszą osiągnąć większą masę krytyczną, aby wspierać takie firmy w swoim przyszłym portfelu, jak i istniejące fundusze poszukujące dodatkowego kapitału, aby wdrożyć inwestycje kontynuacyjne w scale-upy w swoim dotychczasowym portfelu.

Dodatkowo oprócz uruchomienia programu ESCALAR, realizowane jest jeszcze jedno z działań poprzez Komisję, do poprawy dostępu Średnich i Małych Przedsiębiorstw do finansowania. W związku z wybuchem koronawirusa ważne są inwestycje które będą wspomagały gospodarkę. Unia Europejska utrzymuje że działania wspierające będą obowiązywać podczas pandemii jak i po niej. W Polsce Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) współpracuje z następującymi pośrednikami finansowymi: https://www.eif.org/what_we_do/where/pl/index.htm.

Pośrednicy publiczni zainteresowani otrzymaniem inwestycji z EFI w ramach ESCALAR mogą zgłaszać się do dnia 30 czerwca 2020 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.eif.org/what_we_do/equity/escalar/index.htm

 

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia