Ruszył nabór do Programu Stypendiów Pomostowych 2014/2015 – jesteś zdolnym maturzystą to szansa właśnie dla Ciebie – czas tylko do 18 sierpnia 2014 roku

Ruszył nabór do Programu Stypendiów Pomostowych 2014/2015 – jesteś zdolnym maturzystą to szansa właśnie dla Ciebie – czas tylko do 18 sierpnia 2014 roku

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom stypendia na I rok i dalsze lata studiów.

Program dla ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować.
W roku akademickim 2014/2015 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy zdolny i ambitny maturzysta, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w roku 2014 i:
• zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – uzyskał na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (punkty liczone są w oparciu o algorytm dostępny na stronie internetowej Programu);
• zostanie przyjęty w roku akademickim 2014/2015 na I rok dziennych (stacjonarnych) studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych
• mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
• pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1176 zł netto, lub 1344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

a ponadto:
• pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
lub
• jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
lub
• jest/był wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)
lub
• ma rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.
Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OPISEM, ZASADAMI I REGULAMINEM PROGRAMU.

Rekrutacja do Programu przebiega on-line tutaj
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 18 sierpnia 2014 do godziny 16.00.

Zobacz co o programie mówią jego stypendyści i Partnerzy.

Autor i Partner Programu: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BGK, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych do Programu w drodze konkursu Dyplom z Marzeń.

Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close