RPO pomoże dbać o zdrowie najmłodszych

RPO pomoże dbać o zdrowie najmłodszych

Łatwiejszy dostęp do badań prenatalnych i wczesnego wykrywania wad wrodzonych – to kolejne działania, które chce wspierać zarząd województwa małopolskiego dzięki środkom z RPO WM.

Nabór wniosków w tym konkursie trwa do 21 lutego br., a jego budżet wynosi prawie 41 mln zł.

“Unijne wsparcie docelowo ma pomóc rodzinom wychowującym niepełnosprawne dziecko lub tym, zagrożonym niepełnosprawnością. Dzięki łatwiejszemu i powszechniejszemu dostępowi do badań prenatalnych już na tym etapie będzie można wykryć i zdiagnozować ewentualne wady wrodzone, a w efekcie podjąć leczenie u nienarodzonych jeszcze dzieci” – przekonuje wicemarszałek Wojciech Kozak, który w zarządzie województwa odpowiada za politykę zdrowotną.

Ponadto, dofinansowanie unijne można zdobyć na wsparcie działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji, które obejmują kompleksową opieką najmłodsze dzieci, poniżej 7. roku życia. Lepszy dostęp do wysokiej jakości wielospecjalistycznej opieki jest kluczowy dla rodzin wychowujących dziecko z zaburzonym rozwojem.

O wsparcie finansowe w tym konkursie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, a także organizacje pozarządowe i non-profit, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne.

Na złożenie odpowiednich dokumentów mają czas do 21 lutego br. Jednak zgłaszane w tym konkursie projekty muszą składać się z dwóch spójnych modułów: pierwszy obejmuje diagnostykę prenatalną kobiet w ciąży, natomiast drugi moduł to wczesna interwencja oparta o pracę zespołu prowadzącego działania w formie wyjazdowej (w miejscu zamieszkania dzieci i ich rodzin), którego zadaniem będzie zapewnienie diagnostyki, rehabilitacji i terapii dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat oraz w formie wyjazdowo-stacjonarnej dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Ponadto w ramach przedsięwzięć należy zaplanować wsparcie psychologiczne i edukacyjne dla rodzin dzieci objętych działaniami w projekcie.

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie na poziomie 92,73% wydatków kwalifikowalnych.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa MałopolskiegoLink prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close