Rozwiń swoją firmę i działaj na rynkach międzynarodowych

Rozwiń swoją firmę i działaj na rynkach międzynarodowych

Umiędzynarodowienie swojej działalności to duże wyzwanie dla przedsiębiorstw, szczególnie dla mikro, małych i średnich firm. Dlaczego to takie ważne, by przedsiębiorcy wyszli ze swoją ofertą na rynki zagraniczne? Czy fundusze mogą im w tym pomóc?

Świat stoi otworem

Powszechna wymiana handlowa między państwami wymusza, by przedsiębiorstwa dostosowały się do zmieniających się warunków i rosnących wymagań międzynarodowych odbiorców. Taka wymiana pozwala firmom z różnych krajów na swobodną wymianę towarów i usług, a klientom na dostęp do ofert firm z całego świata dzięki powszechnemu dostępowi do Internetu. Aby nie stracić swojej pozycji, firmy muszą z wyprzedzeniem podejmować odpowiednie kroki.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, przygotowany został program, który ma wspomóc małopolskie firmy w procesie wychodzenia ze swoją ofertą poza granice naszego kraju. Punktem wyjścia jest posiadanie przez przedsiębiorcę aktualnej strategii lub planu działalności międzynarodowej.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Środki dostępne w ramach ogłoszonego konkursu (3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP) będą przeznaczone na finansowanie usług doradczych dla firm. W tym zakresie przedsiębiorstwo może skorzystać z doradztwa dotyczącego strategii finansowania działalności eksportowej, może uzyskać wiedzę w jaki sposób wyszukać partnerów biznesowych poza granicami naszego kraju, jak przygotować dla nich dobrą ofertę i jak przeprowadzić negocjacje handlowe. Wsparcie doradcze będzie obejmowało także opracowanie spójnego obrazu firmy, jej wizerunku i dokładnego planu działania na rynku zagranicznym. Niektóre z przedsiębiorstw, aby zaistnieć na rynku międzynarodowym, muszą dostosować swoje produkty i usługi do wymagań rynku docelowego, a także uzyskać niezbędne uprawnienia, takie jak: certyfikaty, pozwolenia, homologacje. Również na takie cele firmy będą mogły uzyskać dofinansowanie.

Ponadto, przedsiębiorcy zyskają możliwość udziału w imprezach targowo-wystawienniczych, zarówno tych, które odbywają się na terenie naszego kraju, jak i zagranicą. Mają one służyć budowaniu relacji z dotychczasowymi i potencjalnymi kontrahentami. W wyniku realizowanych przedsięwzięć zwiększy się rozpoznawalność Małopolski jako marki gospodarczej.

Ile można zyskać

Na realizację projektów przeznaczono ponad 2,3 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą lub będą prowadzić działalność na terenie województwa małopolskiego. Maksymalnie na projekt przedsiębiorca może pozyskać do 50% wartości wydatków kwalifikowanych, wielkość dofinansowania środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie może przekroczyć jednak maksymalnej kwoty 200 tys. zł.

Firma będzie mogła uzyskać wsparcie raz w ramach danego naboru, a od momentu złożenia wniosku będzie miała rok na realizację zaplanowanych działań.

Informacje o naborze wniosków

Za przeprowadzenie konkursu odpowiada Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie. 

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPOLink prowadzi do serwisu zewnętrznego. Nabór wniosków prowadzony będzie od 30 marca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do 31 stycznia 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Punkty informacyjne Funduszy Europejskich:

  1. Kraków, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 0 616, e-mail: fem@umwm.pl
  2. Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. (32) 627 23 10, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
  3. Nowy Sącz, ul. Wazów 3, tel. (18) 442 25 78, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  4. Nowy Targ, al. 1000-lecia 35, tel. (18) 540 90 32, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
  5. Tarnów, ul. Wałowa 37, tel. (14) 628 88 12, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

Kraków, ul. Jasnogórska 11, tel.(12) 376 91 91, e-mail: info@mcp.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close