Rolnik też składa deklarację podatkową PIT

Rolnik też składa deklarację podatkową PIT

Rolnicy, którzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, zobowiązani są rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych. Przychody z działów specjalnych, zarówno w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych jak i uproszczeń w rachunkowości rolnika, rozlicza się składając PIT-36 lub PIT-36L. 

Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin “in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Podatnik może wybrać opodatkowanie działów specjalnych albo na zasadach ogólnych w tym również rozliczając je na podstawie tzw. norm szacunkowych, albo podatkiem liniowym.

Podatnicy rozliczający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym, do 20 stycznia mają możliwość dokonania wyboru tej formy opodatkowania. Natomiast przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad ogólnych (rozliczając przychody i koszty i opodatkowując je według skali podatkowej), jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. W 2015 r. o zamiarze założenia ksiąg podatnik był obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku.

Podatnik rozliczający działy specjalne przychody na podstawie ksiąg podatkowych, koszty pochodzące z tego tytułu może wprowadzać do deklaracji podatkowej, rozliczając ulgi i odliczenia podatkowe. Ograniczenia w zakresie odliczeń dotyczą rolników korzystających z opodatkowania liniowego. W ich przypadku odliczenie dotyczyć może wyłącznie składek ZUS oraz zdrowotnej.

Natomiast rolnik, który prowadzi wyłącznie inną działalność rolniczą niż działy specjalne produkcji rolnej, nie ma obowiązku przeprowadzenia rozliczeń podatkowych i nie musi składać rocznej deklaracji PIT. Gdyby jednak łączył źródła przychodów np. działalność rolnicza z samodzielną działalnością gospodarczą lub z umową o pracę, w zakresie przychodów innych niż działalność rolnicza podatek dochodowy musi zostać zapłacony, a w konsekwencji obowiązkowe jest roczne rozliczenie podatkowe.

Rolnik nie odliczy składek KRUS

Deklaracja rolnika, zarówno składana na PIT-36, jak i na PIT-36L, nie pozwala na to, by odliczane od dochodu pozostawały składki rolniczego ubezpieczenia społecznego (KRUS). Odliczenie dotyczyć może jedynie składek opłacanych na ZUS oraz składek zdrowotnych.

Rolnik rozliczający się normami z ustawy o PIT też złożą deklarację roczną

Podatnicy, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 do ustawy o PIT, są obowiązani składać w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego urzędowi skarbowemu deklarację według ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku podatkowym. Składają wówczas deklarację PIT-6, na podstawie której naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję będącą podstawą do płacenia zaliczek na podatek. Natomiast faktyczne przychody z działów specjalnych podatnicy tacy rozliczają w deklaracji PIT-36 korzystając jednak przy ustalaniu tego podatku z norm wskazanych w ustawie o PIT.

Źródło: www.pit.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close