Regulacje obowiązujące od 2020 r. w zakresie obliczania zaliczek na podatek

Data dodatnia: 29 stycznia, 2020

Regulacje obowiązujące od 2020 r. w zakresie obliczania zaliczek na podatek

Koszty pracownicze

Wyższe miesięczne koszty uzyskania przychodów pracowników są stosowane od 1 października 2019 r. W takiej wysokości obowiązują również w 2020 r. To oznacza, że płatnik (pracodawca), wypłacając wynagrodzenie pracownikom, przy obliczaniu dochodu do opodatkowania będzie stosować miesięczne koszty w wysokości:

  • 250 zł – jeżeli pracownik mieszka w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy,
  • 300 zł – jeżeli pracownik dojeżdża do pracy z innej miejscowości.

Stawka podatku 17% i 32%

Na 2020 r. ustawodawca przewidział najniższą stawkę podatku w wysokości 17%. Stawka w takiej wysokości będzie obowiązywała wszystkich podatników uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej, zarówno na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy, jak i w rozliczeniu rocznym.

Płatnik, o którym mowa w art. 31 ustawy o pdof, będzie stosował do obliczenia zaliczki na podatek stawkę w wysokości:

  • 17% – do dochodów podatnika uzyskanych w miesiącach poprzedzających przekroczenie kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej,
  • 32% – do dochodów podatnika uzyskanych w miesiącach następujących po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.

Natomiast do obliczenia zaliczki na podatek za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85.528 zł płatnik zastosuje dwie stawki podatku. Stosownie bowiem do art. 32 ust. 1 ustawy o pdof, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r., zaliczki za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, wynoszą – 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali.

Kwota zmniejszająca podatek

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy podatników (m.in. pracowników, osób prowadzących działalność gospodarczą), których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (tj. 85.528 zł) – kwota zmniejszająca podatek wynosi 525,12 zł rocznie. Tak wynika z art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o pdof.

Z kolei w 2020 r. zakłady pracy przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek stosują kwotę w wysokości 43,76 zł (1/12 z 525,12 zł).

Stosownie do nowego brzmienia art. 32 ust. 1e ustawy o pdof, jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, płatnik będzie pobierał zaliczki bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek od miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez takiego pomniejszenia.

W 2019 r. płatnik pobierał zaliczki bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone przedmiotowe oświadczenie.

Źródło:http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/index.php?s=a&id=196127

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

10Lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16Lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lis
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za październik 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

25Lis
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za październik 2020

10Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – pozostali płatnicy składek

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close