Termin sporządzania sprawozdań finansowych za 2019 r. odroczony do 30 czerwca 2020 r.

Termin sporządzania sprawozdań finansowych za 2019 r. odroczony do 30 czerwca 2020 r.

.Termin sporządzania sprawozdań finansowych za 2019 r.

Ministerstwo Finansów odroczyło czas na przygotowanie sprawozdań finansowych za 2019 r. o 3 miesiące. W stosunku do terminu wymaganego ustawą o rachunkowości. W podmiotach, które jako rok obrotowy przyjęły rok kalendarzowy. Termin ten został przesunięty z 31 marca 2020 r. na 30 czerwca br.

Odroczenie w czasie

Sejm na posiedzeniu w dniu 31 marca 2020 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wchodzącej w skład pakietu tzw. tarczy antykryzysowej, którą w tym samym dniu podpisał Prezydent. Została ona opublikowana w Dz. U. z 2020 r. pod poz. 568. Wprowadzony do niej art. 15zzh dał ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, na wypadek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, uprawnienie do odroczenia w czasie, w drodze rozporządzenia, terminów odnoszących się m.in. do sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji zostało opublikowane w Dz. U. z 2020 r. pod poz. 570.

Na mocy § 3 ust. 4 tego rozporządzenia nastąpiło przedłużenie m.in. terminu przygotowania i zatwierdzenia sprawozdania finansowego o 3 miesiące. W przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) – o 2 miesiące. Oznacza to, że termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. w podmiotach, których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym, został przesunięty z 31 marca 2020 r. na 30 czerwca 2020 r. (lub 31 maja 2020 r. dla podmiotów podlegających nadzorowi KNF), a termin jego zatwierdzenia z 30 czerwca 2020 r. na 30 września 2020 r. (lub 31 sierpnia 2020 r. dla jednostek podlegających nadzorowi KNF).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 31 marca 2020 r. Jego przepisy mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2019 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2020 r.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close