Prywatny samochód ujmowany w księgach podatkowych – wyjaśnienie MF

Prywatny samochód ujmowany w księgach podatkowych – wyjaśnienie MF

Samochód prywatny – jak ujmować m.in w KPiR

Podatnicy, którzy prowadzą księgę podatkową, wydatki z tytułu używania na potrzeby działalności samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, powinni ujmować w tej księdze bezpośrednio na podstawie dowodów dokumentujących ich poniesienie.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady zaliczania do kosztów podatkowych wydatków z tytułu używania w celach firmowych samochodu osobowego, który stanowi własność podatnika i nie został ujęty w ewidencji środków trwałych. Na podstawie znowelizowanego art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o pdof, gdy podatnik do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą używa samochodu osobowego stanowiącego jego własność, niebędącego składnikiem firmowego majątku, do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć 20% wydatków na jego eksploatację oraz składek na jego ubezpieczenie. Dla takiego pojazdu zniesiono także obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Do zmiany tej nie dostosowano jednak przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Z pkt 13 objaśnień zawartych w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia nadal bowiem wynika, że wydatki z tytułu używania prywatnego samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wpisuje się do księgi po zakończeniu miesiąca, na podstawie miesięcznego zestawienia poniesionych wydatków i zalicza do kosztów podatkowych w oparciu o prowadzoną ewidencję przebiegu pojazdu (tj. z uwzględnieniem limitu kilometrówki).

Z racji tego, że od 1 stycznia 2019 r. objaśnienia z rozporządzenia straciły w tym zakresie aktualność. nasze Ministerstwa Finansów otrzymało pytanie, czy pomimo dokonanych zmian nadal można sporządzać miesięczne zestawienia poniesionych wydatków i na jego podstawie wpisywać do księgi 20% poniesionych kosztów, czy jednak należy je księgować w oparciu o dowody bezpośrednio potwierdzające ich poniesienie.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów w zakresie ewidencjonowania wydatków – samochód prywatny

W odpowiedzi z dnia 11 lutego 2019 r. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że pkt 13 objaśnień w części odnoszącej się do ewidencjonowania wydatków związanych z używaniem prywatnego samochodu osobowego nie ma już zastosowania. Podatnicy powinni zatem 20% wydatków ujmować w księdze bezpośrednio na podstawie dowodów dokumentujących ich poniesienie. Jednocześnie resort zaznaczył, że prowadzone są prace legislacyjne nad nowelizacją rozporządzenia.

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20wrz
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za sierpień 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za maj 2024 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia