Projekt rekultywacji sektora na ukończeniu

Projekt rekultywacji sektora na ukończeniu

Projekt rekultywacji sektora na ukończeniu

Na ukończeniu jest projekt rekultywacji zamkniętego jesienią ubiegłego roku V sektora na Składowisku odpadów PUK. Po akceptacji projektu, wczesną wiosną br., rozpocznie się jego realizacja. Zakończenie prac, czyli obsianie hałdy roślinnością, zaplanowane jest na wiosnę 2019 roku.

Zgodnie z przepisami zamkniętą część składowiska, czyli wypełnioną odpadami kwaterę, należy zrekultywować. Pierwszym etapem jest wybór – w drodze przetargu – projektanta i wykonanie projektu. To PUK już wykonał. – Pod pojęciem „rekultywacji” rozumie się nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości chemicznych i fizycznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg. To właśnie mamy zaplanowane w projekcie – mówi Tomasz Gut, prezes PUK sp. z o.o.

Główną część rekultywacji stanowią roboty ziemne. Wymagane będzie przemieszczenie i rozplantowanie wielu tysięcy metrów sześciennych ziemi. Konkretnie rekultywacja hałdy polega na:

  • wyrównaniu skarpy i wierzchowiny hałdy oraz nadanie im odpowiednich spadków,
  • obsypaniu hałdy warstwami ziemi o grubości 80 cm (20 cm ziemi przepuszczalnej; 40 cm uszczelniającej gliny; 20 cm humusowa warstwa żyzna),
  • zasianiu roślinności zielnej,
  • zakończeniu głowicami i połączeniu studni odgazowujących w celu odprowadzenia gazu składowiskowego do bioelektrowni.

Rekultywowana na Składowisku hałda ma 16 metrów wysokości i zajmuje powierzchnię 2,7 hektara. Z eksploatacji wyłączona została w sierpniu ub. roku. Wtedy też rozpoczęło się składowanie odpadów na nowym VI sektorze. Szacowany koszt rekultywacji to około 2,5 mln zł.

Źródło: http://www.tarnow.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close