Progi podatkowe w 2019 r. – euroPiM

Progi podatkowe w 2019 r. – euroPiM

Progi podatkowe to inaczej stawki procentowe podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2019, podobnie jak w latach ubiegłych, będą obowiązywały dwa progi podatkowe, tj. 18% i 32%. Zmianie ulegnie natomiast wysokość kwoty wolnej od podatku, stosowana w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (składanym w roku 2019).

Progi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych

Progi podatkowe w 2019 roku będą takie same jak w roku 2018, choć należy mieć na uwadze, że zmianie uległy przepisy ustawy o podatku od osób fizycznych w zakresie kwoty wolnej o podatku.

W związku z powyższym wysokość progów podatkowych w roku 2019 jest następująca:

– pierwszy próg podatkowy – 18% do kwoty 85 528 zł,

– drugi próg podatkowy – 32% powyżej kwoty 85 528 zł.

Pierwszy próg podatkowy obejmie osoby, które w 2019 roku uzyskają dochody poniżej 85 528 zł. Natomiast po uzyskaniu dochodów ponad 85 528 zł obowiązywał będzie już drugi próg podatkowy.

Przy czym wyjaśnienia wymaga fakt, że po przekroczenie pierwszego progu podatkowego podatnik nie płaci podatku w wysokości 32% od całości uzyskanych w roku podatkowym dochodu, ale jedynie od tej części dochodów, które przekraczają pierwszy próg podatkowy, czyli 85 528 zł.

Wysokość podatku oraz kwoty stanowiące podstawę opodatkowania dla dochodów uzyskanych w roku 2019 przedstawia poniższa ramka.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

85 528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

W 2019 roku, w stosunku do roku obecnego, zmianie nie ulegnie również wysokość kwoty podatku do zapłaty po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego. Obecnie jej wysokość, obowiązująca dla dochodów uzyskanych w roku 2018, to 15 395 zł 04 gr. Dla roku 2019 kwota będzie na tym samym poziomie.

A zatem, jeżeli dochody podatnika w 2019 r. przekroczą kwotę 85 528 zł, płaci on 15 395 zł 04 gr oraz 32% od kwoty powyżej 85 528 zł. Kwota 15 395 zł 04 gr wynika z 18% podatku należnego w przypadku pierwszego progu podatkowego.

Kwota zmniejszająca podatek oraz kwota wolna od podatku

Jak już wyżej zostało wspomniane, zmianie ulega kwota wolna od podatku. W świetle nowych regulacji, wprowadzonych ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, kwota zmniejszająca podatek (kwota wolna od podatku) w roku 2018, odliczana w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (składanym w roku 2019) wynosić będzie:

– 1440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł (wówczas nie odprowadza się podatku);

– 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

– 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

– 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Przypomnijmy, że kwota zmniejszająca podatek (kwota wolna od podatku) w roku 2017, odliczana w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (składanym w roku 2018) wynosiła:

– 1 188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł;

– 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł;

– 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

– 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Jeżeli chodzi o obliczanie zaliczek na podatek dochodowy w 2019 r., to w przypadku:

– podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego progu podatkowego – kwota zmniejszająca podatek wynosi 556 zł 02 gr rocznie;

– podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego progu podatkowego – zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.

Koszty autorskie (50% koszty uzyskania przychodów)

Przypomnijmy, że z początkiem tego roku zmienił się także roczny limit tzw. kosztów autorskich (50% koszty uzyskania przychodów), o których mowa w art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 poz. 2175), która obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. W wyniku zmian zwiększony został limit kosztów autorskich, obecnie to 85 528 zł.

Należy jednak mieć na uwadze, że obecnie obowiązuje zamknięty katalog przychodów, do których mogą być zastosowane 50% koszty uzyskania przychodów.

Źródło: www.ksiegowosc.infor.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close