Prawie 160 mln zł do rozdania w ramach RPO 2014-2020

Prawie 160 mln zł do rozdania w ramach RPO 2014-2020
Blisko 160 mln zł na wspieranie edukacji zawodowej, tworzenie ośrodków interwencji kryzysowej oraz bony na innowacje. W czerwcu wystartują kolejne konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, skierowane do szerokiego grona adresatów.
 
“Już dzisiaj warto ruszyć z przygotowaniem wniosków do aplikowania” – zachęca marszałek Jacek Krupa.

wsparcie_na_zalozenie_firmy_640.jpg

Ponad 135 mln zł przeznaczone jest na rozbudowę lub powstawanie w Małopolsce Centrum Kompetencji Zawodowych.

“Stawiamy na rozwój szkolnictwa zawodowego, dzięki działalności centrów możliwe będzie rozwijanie umiejętności praktycznych i zdobywanie doświadczenia bezpośrednio u pracodawcy” – podkreśla wicemarszałek Stanisław Sorys, odpowiadający za rozwój rynku pracy w województwie.

O dotację mogą starać się wszystkie podmioty (poza osobami fizycznymi) w tym w szczególności organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego. Dofinansowane sięgnie aż 90% kosztów kwalifikowanych. Będzie ono mogło być przeznaczone np. na specjalistyczny sprzęt niezbędny nauce zawodu. Nauczyciele oraz instruktorzy będą mogli skorzystać z możliwości rozwoju swoich kompetencji, np. w nauczaniu zawodów deficytowych w regionie.

Do przedsiębiorców skierowana jest kolejna edycja bonów na innowacje, czyli wsparcia przeznaczonego na zakup usług badawczo-rozwojowych i proinnowacyjnych przez małopolskie firmy.

“Mówiąc o innowacjach na ogół myślimy o dużych projektach badawczych, a naszym celem jest wspieranie rozwoju innowacyjności również w sektorze mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw i jesteśmy przekonani że to wsparcie zaprocentuje” – mówił w trakcie wręczenia pierwszych bonów marszałek Jacek Krupa.

W tej edycji do rozdysponowania jest ponad 16 mln zł, a aplikować można o mały bon (maksymalna wartość wydatków do 50 tys. zł), lub duży bon (do 100 tys. zł). W pierwszej, pilotażowej edycji, wartość złożonych projektów wynosiła 11 mln zł. 

Organizacje pozarządowe z Krakowa i przyległych do niego gmin (objęte strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) będą mogły natomiast ubiegać się o dofinansowanie na tworzenie lub wsparcie dla już istniejących ośrodków interwencji kryzysowej.

“Bardzo ważny jest dla nas efektywny system wsparcia dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Konsekwentnie realizujemy w Małopolsce politykę kompleksowej pomocy dla takich mieszkańców” – podkreśla wicemarszałek Wojciech Kozak.

Wsparciem w ramach składanych projektów będą mogły zostać objęte osoby i rodziny dotknięte problemami takimi jak przemoc, konflikty rodzinne, trudności wychowawcze, uzależnienia, wypadki losowe, katastrofy itp. Do podziału jest blisko 9 mln zł, a dofinansowanie może wynieść aż 92,7% kosztów kwalifikowanych.

Nabory przeprowadzane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości startują 6 czerwca br.

Oprac. Biuro Prasowe UMWM

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/prawie-160-mln-zl-do-rozdania-w-ramach-rpo-2014-2020

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close