Praca wakacyjna dla studentów w Niemczech – Lato 2015

Data dodatnia: 3 marca, 2015

Praca wakacyjna dla studentów w Niemczech – Lato 2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie będzie przyjmował w dniach 9-10 marca 2015 roku w godz. 9.00 – 15.00 zapisy studentów zainteresowanych podjęciem wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech – Lato 2015. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, nabór został objęty limitem 20 podań.

Komplet dokumentów (dostępny na stronie internetowej www.wup-krakow.pl) należy dostarczyć  osobiście do jednej z siedzib Wojewódzkiego Urzędu Pracy:

w Krakowie 
pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków,
pokój 003, parter tel. 12 42 40 738

Zespole Zamiejscowym
w Nowym Sączu

ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz,
pokój 208, II piętro tel. 18 44 29 490

Zespole Zamiejscowym
w Tarnowie
 
al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów,
pokój 134 I piętro tel. 14 62 69 940

 

Zgodnie z przesłaną przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn informacją określającą zasady zatrudnienia studentów polskich na okres wakacji w Niemczechlato – 2015r., zmianie uległy zasady ubiegania się o pracę. W tym roku o zatrudnienie wakacyjne ubiegać się mogą: 

 • wyłącznie studenci uczelni wyższych, w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów “Immatrikulationsbescheinigung” – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2015r.;
 • w  wieku od 18 lat;
 • deklarują gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji,
 • nie  mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec  –  otrzymają odmowę). 

W tym roku, nie ma wymagań językowych dla kandydatów. Kandydaci zaznaczają tylko właściwą rubrykę w podaniu Bewerbung 2015 o stopniu znajomości języka niemieckiego lub innego. Należy jednak mieć na uwadze, że szanse na pracę wakacyjną kandydata bez znajomości języka niemieckiego są minimalne.           

 

Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

  

UWAGA:

 • Student zobowiązany jest posiadać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung, który będzie niezbędny dla pracodawcy niemieckiego;
 • ZAV akceptuje tylko dokumenty zgodne z w/w wzorami z oryginalnymi pieczęciami uczelni;
 • Podanie Bewerbung 2015należy obowiązkowo wydrukować na 1 kartce – dwustronnie (wydrukowane na 2 kartkach jednostronnie zostaną odrzucone),
 • Studenci, którzy ubiegają się o pracę przez WUP nie mogą ubiegać się o nią bezpośrednio u pracodawcy a także bezpośrednio przez ZAV. W takich przypadkach ZAV zastrzega sobie, że podania studentów ubiegających się o pracę bezpośrednio przez ZAV jak i  przez  pracodawcę zostaną odrzucone;
 • Studenci posiadający pracodawcę niemieckiego który wyraża chęć ich zatrudnienia w okresie wakacji o zatrudnienie ubiegają się bezpośrednio przez pracodawcę niemieckiego;
 • Oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. Większość studentów powinna nastawić się na zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia.
 • Każdy student musi obowiązkowo potwierdzić podpisem otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia sezonowego w Niemczech zawartych w informacji dla studentów Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Dezember  2014.

NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:

 • dokumenty bez stempla uczelni,
 • dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni,
 • dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono podpisem i stemplem uczelni,
 • dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem
 • dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej. 

Jednocześnie poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje dotyczące pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich studentów/uczniów:

 1. Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej (np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.
 2. Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.
 3. Student powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.
 4. Po przyjeździe do Niemiec student ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.
 5. Ponieważ studenci nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.
 6. Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi/uczniowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne ).
 7. Studenci podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt. 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że partner niemiecki Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) w Bonn nie przedstawia konkretnej oferty pracy lecz jedynie przesyła formularze zgłoszeniowe, które po wypełnieniu przez zainteresowane osoby są udostępniane niemieckim pracodawcom. Wybór pracowników należy do pracodawców niemieckich. Przekazanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu formularzy stronie niemieckiej nie jest równoznaczne z otrzymaniem zatrudnienia.

Propozycje ofert pracy sezonowej dla studentów  będą sukcesywnie przesyłane bezpośrednio do osoby zainteresowanej na podany przez nią adres korespondencyjny, jednak nie wcześniej niż od drugiej połowy kwietnia 2015r.Otrzymanie ofert nie jest jednoznaczne z obowiązkiem podjęcia zatrudnienia. Osoba ma prawo wyboru oferty. W przypadku, gdy proponowane oferty nie odpowiadają oczekiwaniom studenta zobowiązany jest on odesłać otrzymane oferty pracy do ZAV Bonn.

Dokumenty do pobrania: 

 1. Podanie Bewerbung 2015
 2. Zaświadczenie o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung
 3. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą
 4. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów„Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: Dezember  2014

Źródło: http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/praca-za-granica/szukasz-pracy/praca-wakacyjna-w-niemczech-dla-studentow-i-uczniow-lato-2015/informacje-o-pracy-wakacyjnej-w-niemczech-dla-studentow-i-uczniow-lato-2015

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

10Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – pozostali płatnicy składek

21Gru
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za listopad 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

28Gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za listopad 2020

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close