Praca w domu a zasady bezpiecznej pracy.

Praca w domu a zasady bezpiecznej pracy.

W dobie pandemii wiele osób zostało zmuszonych do tak zwanej pracy zdalnej. Jest to dla wielu osób nowa sytuacja. Jak wygląda taka praca?

Praca zdalna, czym jest?

Praca zdalna jest pracą wykonywaną poza miejscem jej stałego wykonywania. W związku z pandemią koronawirusa, która roznoszona jest drogą kropelkową, oznacza to iż trzeba ograniczyć jego roznoszenie poprzez zmniejszenie kontaktu z ludźmi.

Ustawodawca wprowadził rozwiązanie, które zawarte jest w art.3 ust. 1 Ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374) – dalej u.k. Przepis ten mówi że „pracodawca może polecić pracownikowi wykonywani, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)”.

Często praca zdalna mylona jest z tak zwaną telepracą, natomiast istotne jest to że praca zdalna czyli homeoffice nie jest uregulowana poprzez Kodeks pracy.

Homeoffice cechuje się przypadkowością, nieregularnością, o braku regulacji prawnych wraz ze sporą dozą swobody w czasie świadczenia pracy.

Procedura ustalania Homeoffice

Jakie kroki należy podjąć celem ustalenia pracy zdalnej?

  1. Polecenie pracy zdalnej – na podstawie art. 3 u.k. Brak jest jakiegokolwiek zapisu w jaki sposób ma pracodawca przekazać takie polecenie. Najlepiej aby było one pisemne.

Pracownik wykonuje polecenie na mocy art. 100 ust z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

  1. Udostepnienie zasobów technicznych takich jak: przenośne komputery, dostęp do internetu, skonfigurowana sieć VPN, w niektórych przypadkach dostęp do podpisu elektronicznego.
  2. Ustalenie sposobu komunikowania się – udostępnienie bazy wiedzy, narzędzi do pracy grupowej, przestrzeń dyskowa -dokumentacja musi znaleźć się online.
  3. Znalezienie sposobu na śledzenie postępów w projektach, pracy.
  4. Ustalenie zasad i procesów. Na przykład zachowanie się w trakcie konferencji, możliwości włączenia i wyłączenia kamery, czy mikrofonu.
  5. Pracownika obejmuje także odpowiednie przygotowanie się do pracy. Najważniejsze kroki jakie powinien podjąć to:

– zorganizowanie odpowiedniej przestrzeni do pracy, dobranie odpowiedniego oświetlenia, biurka oraz siedzenia

– stworzenie ram dnia pracy

– zredukowanie rozpraszaczy, takich jak telewizor, radio, wyłączenie się z portali społecznościowych

– ustalenie sobie regularnych przerw

– ustalenie czasu zakończenia pracy

– dbanie o odpowiednią higienę przy pracy. Częste dezynfekowanie narzędzi pracy, dokumentów jeżeli tylko mamy do nich dostęp.

Ustalenie zasad BHP

W związku z brakiem uregulowania prawnego, zaczęto się zastanawiać czy takiego pracownika obejmują zasady BHP. Praca zdalna zaczęła nosić znamiona telepracy, oznacza to że obowiązują ich podobne zasady BHP co pracowników na telepracy. Zalecane jest aby to pracodawca określił w regulaminie zasady BHP.

Najważniejsze rzeczy, jakie powinny być ujęte w regulaminie to:

–  biurko oraz krzesło, odpowiednie ustawienie,

– przejście powinno być drożne – brak na drodze kabli, niepotrzebnych rzeczy, brak wystających np. dywanów,

– pracownik powinien spożywać posiłek w osobnym pomieszczeniu,

– po każdej przepracowanej godzinie, pracownik powinien zrobić sobie regularną przerwę.

Zasady bezpiecznej pracy są po to, aby uświadomić pracownika o bezpieczeństwie jego pracy, ułatwieniu i sprawieniu że będzie ona przyjemniejsza.

Zagrożenia przy pracy zdalnej

Warto pamiętać, że praca zdalna nie jest pozbawiona zagrożeń. Na stronie policji można znaleźć informacje na temat zagrożeń ze strony używania sieci internetowej, sposobu jej zabezpieczenia i instytucji zajmujących się cyberprzestępczością. Powstała specjalna kampania we współpracy Komedy Głównej Policji, NASK oraz Europol-u, która przypomina o wyzwaniach i zagrożeniach podczas pracy zdalnej.

Efekty pracy zdalnej

Na stronach internetowych pojawiają się już pierwsze statystyki dotyczące pracy zdalnej w dobie pandemii. Wyniki pokazują że pracownicy jak i pracodawcy odpowiednio dostosowali się i współpraca się układa. Wiele z nich odnalazło się w nowej sytuacji. Szacuje się że prawie 67% przedsiębiorstw w Polsce zdecydowało się na pracę zdalną. Nieruchomości (92 proc.), branża IT (86 proc.), usługi dla biznesu (84 proc.) oraz SSC/BPO (80 proc.) – to sektory, które najszybciej i z największym udziałem przeszły na home office.

 

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia