Poszukiwani pracodawcy przyjaźni rodzinie

Poszukiwani pracodawcy przyjaźni rodzinie

Ruszył konkurs „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016”, w którym poszukiwani są przedsiębiorcy ułatwiający pracownikom godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Organizatorzy konkursu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, chcą w ten sposób nagrodzić pracodawców, którzy przy prowadzeniu firmy mają na uwadze politykę prorodzinną. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października.

Konkurs adresowany jest do wszystkich pracodawców, którzy mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego i funkcjonują na rynku nieprzerwanie od minimum 12 miesięcy.

Ocenie podlegać będą działania pracodawcy ułatwiające pracownikom godzenie życia zawodowego z rodzinnym (podejmowane w obecnym roku). Pod uwagę będą brane m.in. takie kryteria, jak: organizacja opieki nad dziećmi pracownika, materialne wsparcie, a także zdrowie, wypoczynek i czas wolny pracowników. Można również zgłaszać różnego rodzaju rozwiązania stosowane przez pracodawcę, które ułatwiają zatrudnionym u niego osobom godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

Celem konkursu jest promocja małopolskich pracodawców, którzy wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosują również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.

Konkurs adresowany jest do wszystkich pracodawców (sektor publiczny/ prywatny/non-profit), którzy mają swoją siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego i funkcjonują na rynku pracy nieprzerwanie przez okres przynajmniej 12 miesięcy przed dniem zgłoszenia do Konkursu, a ponadto stosują rozwiązania sprzyjające godzeniu rodzicielstwa z życiem zawodowym.

W konkursie wyodrębniono następujące kategorie uczestników:

• I kategoria: Pracodawca zatrudniający do 25 pracowników;

• II kategoria: Pracodawca zatrudniający do 250 pracowników;

• III kategoria: Pracodawca zatrudniający powyżej 250 pracowników.

Ocenie podlegać będą działania Pracodawcy ułatwiające pracownikom godzenie życia zawodowego z rodzinnym podejmowane w 2016 roku.

Ocena działań realizowanych przez podmioty zgłoszone do konkursu dokonywana będzie w oparciu o następujące kryteria:

1. Zatrudnienie i organizacja pracy

2. Organizacja opieki nad dziećmi pracownika

3. Materialne wsparcie pracowników w pełnieniu funkcji rodzicielskich

4. Zdrowie, wypoczynek i czas wolny pracowników

5. Inne rozwiązania wprowadzone przez pracodawcę na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym


Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie kwestionariusza uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu) w terminie do 15 października 2016 roku:

• w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuro@rops.krakow.pl

• oraz w wersji papierowej na adres:

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków


Laureaci konkursu otrzymają tytuł „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016”.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników wraz z rozdaniem nagród odbędzie się do 30 listopada 2016 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 (I p., pok. 12) lub telefonicznie: 12 422-06-36 w. 21

Regulamin Konkursu

Formularz uczestnictwa w Konkursie

logo_patronat_MWM_1

Patronat medialny:

DziennikP

z54

Źródło:

http://www.rops.krakow.pl/aktualnosc/zostan-malopolskim-pracodawca-przyjaznym-rodzinie-2016-1493.html

http://www.tarnow.pl/Biznes/Aktualnosci-biznesowe/Poszukiwani-pracodawcy-przyjazni-rodzinie

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close