Postaw na własny biznes-kolejna odsłona kampanii “Fundusze są dobre”

Postaw na własny biznes-kolejna odsłona kampanii “Fundusze są dobre”

Fundusze Europejskie są dobre, bo… spełniają marzenia o własnej firmie! Wiesz, że nawet z nauki zrobią biznes, a także tworzą dobry klimat dla rozwoju nowatorskich pomysłów? Sprawdź to!

Fokus na sektor MŚP

Małe i średnie przedsiębiorstwa działające w polskich regionach odgrywają kluczową rolę w procesie rozwoju gospodarczego, dlatego zapewnienie im optymalnych warunków rozwoju i funkcjonowania jest jednym z priorytetów polityki gospodarczej. Ważną funkcję dla wzmacniania przedsiębiorczości w Małopolsce pełnią działania zachęcające do lokowania w regionie inwestycji. Na przykład właściwa infrastruktura i uzbrojenie stref aktywności gospodarczej. Na tych fundamentach możliwe jest budowanie otwartego na innowacje, konkurencyjnego i silnego sektora MŚP w Małopolsce.

Pomoc w wejściu firm na rynki zagraniczne

Innym, równie istotnym elementem rozwoju gospodarczego jest aktywność MŚP na rynkach światowych. Dzięki mechanizmowi wsparcia finansowego małopolskie firmy mają szansę zdobywać nowe doświadczenia i technologie, a także konkurować z przedsiębiorstwami międzynarodowymi. Motorem napędowym dla ekspansji małopolskich MŚP na rynki zewnętrzne są działania promocyjne skierowane na rozpowszechnianie oferty gospodarczej regionu, w tym innowacyjności, a także wspieranie procesu inwestycyjnego w regionie.

Bony na innowacje

Narzędziem funkcjonującym w systemie dofinansowania przedsięwzięć MŚP są bony na innowacje. Są to bezzwrotne wsparcie projektów o małej skali na zakup usług B+R+I, czyli badania, rozwój, innowacje. Bony na innowacje są przeznaczane w szczególności na zakup usług badawczo-rozwojowych, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowych lub ulepszonych produktów, usług lub zmian procesowych w przedsiębiorstwie, a także na zakup usług w zakresie wzornictwa lub ochrony własności intelektualnej.

Zobacz przykłady projektów realizowanych w Małopolsce dzięki Funduszom Europejskim

  • „Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przez Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń” – firma działająca w branży pszczelarskiej wykorzystuje otrzymane wsparcie na promocję własnej marki na rynkach zagranicznych. W oparciu o opracowaną „Strategię działalności międzynarodowej” zwiększa aktywność eksportową przedsiębiorstwa. Firma rozszerza ofertę swoich produktów także na rynkach zewnętrznych.
  • „Stworzenie innowacyjnego ośrodka badań klinicznych do prowadzenia badań naukowych w zakresie okulistyki przez Centrum Medyczne UNO-MED” – projekt Centrum Medycznego UNO-MED to kolejny krok rozwojowy w dziedzinie nowoczesnej medycyny. Dzięki dotacji na zakup aparatury służącej do prowadzenia badań klinicznych powstaje innowacyjny ośrodek okulistyczny. Nabyty sprzęt zostanie wykorzystany przede wszystkim do badania pacjentów cierpiących z powodu cukrzycy, u których rozwinęły się powikłania okulistyczne, w celu pozyskania informacji na temat skuteczności prowadzonych terapii i stosowanych leków.
  • „Podniesienie innowacyjności i wydajności produkcji firmy Protech w obszarze OZE” – firma otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach konkursu przeprowadzonego dla Działania 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP. Dzięki otrzymanemu wsparciu ten krajowy producent wyposaża zakład w nowe maszyny i rozpoczyna wytwarzanie kotłów grzewczych, których paliwo stanowić będzie biomasa o najwyższej klasie energetycznej (zatem najmniej szkodliwa dla środowiska). Przeprowadzenie inwestycji w nowoczesny park maszynowy umożliwi przedsiębiorstwu także zwiększenie wydajności procesu produkcyjnego.

Małopolska realizuje kampanię promującą unijne wsparcie. Pod hasłem „Fundusze są dobre” promowane są efekty działań realizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close