Jak poprawić błąd w przelewie do urzędu skarbowego

Jak poprawić błąd w przelewie do urzędu skarbowego

Do podstawowych obowiązków związanych z prowadzeniem firmy należy dokonywanie przelewów na rzecz państwa. Niejednokrotnie zdarza się tu, że przedsiębiorca – z różnych względów – popełnia jakiś błąd. A to zapłaci zbyt niską lub zbyt wysoką kwotę, a to pomyli numer konta albo urząd skarbowy. Podpowiadamy, jak naprawić swoją pomyłkę.

Nie licz na urzędników, sam napraw błąd

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, chcąc nie chcąc, każdego miesiąca dokonuje przelewów na rzecz państwa. Sprawia to, że o pomyłkę w tym względzie wcale nie trudno. Przedsiębiorca może przelać pieniądze do właściwego urzędu, ale już nie na prawidłowe konto. Może także w ogóle pomylić urząd albo kwotę.

Niezależnie od tego, która z tych pomyłek przytrafi się przedsiębiorcy, może ona doprowadzić do powstania tzw. zaległości podatkowej. W dobrze pojętym interesie właściciela firmy leży możliwie jak najszybsze wyjaśnienie niedopatrzenia. Nie należy liczyć na to, że urząd skarbowy od razu sam się zorientuje co do pomyłki. Przedsiębiorca nie powinien również zakładać, że po jakimś czasie, np. zapłaci mniejszą lub większą kwotę i to rozwiąże całą sprawę. Jak więc należy się zachować w konkretnych przypadkach?

Odpowiedni urząd, ale błędne konto

Pierwsza z wartych wyjaśnienia sytuacji to ta, w której przedsiębiorca wprawdzie wpłacił podatek do odpowiedniego urzędu, ale na nieodpowiedni numer konta. W wyniku takiego błędu dochodzi do zapłaty z tytułu niewłaściwego zobowiązania podatkowego.

Z jednej więc strony przedsiębiorca w dalszym ciągu nie zapłacił właściwego podatku, z drugiej zaś będzie miał nadpłatę powstałą z innego tytułu. Brak szybkiej reakcji przełoży się na naliczanie odsetek (właśnie przez wzgląd na brak wpłaty odpowiedniego zobowiązania).

Jak należy się w takiej sytuacji zachować? Na szczęście taki błąd można rozwiązać w dość prosty sposób. Pierwszy sposób polega na dokonaniu powtórnego przelewu (już na właściwe konto) i równoczesne wystosowanie pisma do urzędu skarbowego z prośbą o zwrot poprzedniej wpłaty lub zaksięgowanie jej na poczet przyszłego podatku.

Jako alternatywa możliwe jest sporządzenie pisma z prośbą o przeksięgowanie (błędnej) wpłaty na odpowiedni numer konta.

Przelew do niewłaściwego urzędu skarbowego – co wówczas?

Również dwie możliwości postępowania dostępne są przedsiębiorcy, który dokonując przelewu najnormalniej w świecie pomylił urząd skarbowy. W celu naprawy błędu można:

  • Wystosować pismo do urzędu, na konto którego zostały przelane pieniądze. Dokument powinien zawierać informację o pomyłce wraz z prośbą o przeniesienie wpłaconej kwoty na konto odpowiedniej jednostki. Niezbędne jest również skierowanie pisma do własnego urzędu z opisem całej sprawy.
  • Wpłacić jak najszybciej pieniądze na konto urzędu, do którego powinny one początkowo trafić. W tym przypadku konieczne jest zwrócenie się do urzędu, do którego podatek został omyłkowo wpłacony z prośbą o dokonanie jego zwrotu.   

Wprawdzie nie istnieje żaden odgórnie ustalony wzór pisma kierowanego do urzędu skarbowego, powinno się jednak zamieścić na nim pewne informacje. Chodzi tu przede wszystkim o dane zarówno urzędu, jak i przedsiębiorcy, a także oba numery konta (tego, na które błędnie został przelany podatek oraz właściwego, na które powinien on trafić).

Wpłata zbyt dużej kwoty podatku VAT

Często popełniania przez przedsiębiorców pomyłka odnosi się do wpłaty niewłaściwej kwoty pieniędzy. Tutaj na konkretne działania zaradcze wpływa to, czy kwoty zapłacono za mało, czy za dużo.

Wpłacenie zbyt dużej ilości pieniędzy na konto urzędu skarbowego sprawia, że powstaje nadpłata w danym podatku. Sposób postępowania zależy to od tego, czy błąd ma związek z VAT-em, czy też zaliczką na podatek dochodowy.

Jeżeli pomyłka przedsiębiorcy odnosi się do nadpłaty VAT, ma on trzy możliwości właściwego rozliczenia:

  • Zwrot pieniędzy na odpowiednie konto.
  • Zaliczenie nadwyżki na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
  • Zaliczenie nadwyżki na poczet zobowiązań z tytułu innych podatków.

Przedsiębiorca musi zwrócić się do urzędu skarbowego z pismem, w którym wskazuje właściwe postępowanie. Niestety, trudno o przewidzenie, jak szybko US odpowie na takie pismo oraz zwróci pieniądze.

Nadpłata w podatku dochodowym

Inaczej sytuacja wygląda, kiedy przedsiębiorca pomyli się i przeleje zbyt dużą kwotę przy opłacaniu zaliczki na podatek dochodowy. Pieniądze oczywiście można odzyskać, nie stanie się to jednak prędko.

Przedsiębiorca powinien po prostu pomniejszyć następną zaliczkę o nadpłatę dokonaną wraz z poprzednią. A co w przypadku, gdy nie jest to możliwe z uwagi choćby na wykazaną stratę i jednoczesny brak podatku do zapłaty? Otóż w takim przypadku przedsiębiorca otrzyma zwrot dopiero po tym, jak złoży roczne zeznanie podatkowe za dany rok. Pieniądze powinny wrócić do przedsiębiorcy najpóźniej do trzech miesięcy od złożenia zeznania.

Zbyt mała kwota podatku – co dalej?

Oczywiście może się również zdarzyć, że przedsiębiorca popełni błąd odmienny od nadpłaty i po prostu przeleje na konto urzędu zbyt niską kwotę. W takiej sytuacji nie ma na co czekać i trzeba możliwie najszybciej dopłacić różnicę. Nie ma potrzeby informowania urzędników o zaistniałej sytuacji. Sam przelew należy opisać identycznie, jak ten pierwotny, który nie został dokonany prawidłowo – nie dopisujemy żadnych informacji o tym, że dokonujemy dopłaty brakującej kwoty podatku.

Każda niedopłata może skończyć się powstaniem zaległości podatkowej. Przedsiębiorca może zostać zobligowany do zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

Źródło: www.ksiegowosc.infor.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close