Ponad 5 mld zł na rynek pracy z UE

Ponad 5 mld zł na rynek pracy z UE
9 maja obchodzony jest Dzień Europy. Jak zmienił się rynek pracy w Małopolsce od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej? Ile osób bezrobotnych skorzystało ze środków unijnych i ile je jeszcze otrzyma?

UE_EFS_rgb-1.jpg

Europa obchodzi swoje święto w rocznicę wygłoszenia deklaracji Roberta Schumana, która legła u podstaw integracji europejskiej.

Do tej pory udało się pozyskać 5 mld zł na realizację programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (od 2004 r. do końca 2015 r.). Zrealizowano 3093 projekty, z których skorzystało 787,5 tys. osób. Aż 55% z nich stanowiły kobiety.

PO WER i RPO – ile osób otrzyma wsparcie?

Obecnie Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje 2 przedsięwzięcia finansowane ze środków unijnych: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś. 8. Rynek Pracy. Dzięki nim Małopolska otrzyma ponad 2 mld zł na działania mające na celu znalezienie zatrudnienia przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tworzenie nowych miejsc pracy czy wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

“Dobre wykorzystanie pomocy finansowej z Unii Europejskiej to element działań, jakie podjęło województwo małopolskie na rzecz poprawy sytuacji zawodowej mieszkańców regionu oraz wzrostu konkurencyjności małopolskich firm. Obecnie Małopolska ze stopą bezrobocia w wysokości 8,5 proc. znajduje się w gronie 4 województw o najniższym bezrobociu” – podkreśla Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Małopolska otrzyma ponad 800 mln zł. Wsparciem zostanie objętych blisko 70 tys. młodych ludzi, w tym prawie 60 tys. bezrobotnych (z czego niemal 23 tys. trwale) i 10 tys. zawodowo biernych.

Z kolei do 2020 r. na poprawę aktywności zawodowej Małopolan z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi 8. Rynek Pracy zostanie przeznaczone 1,3 mld zł. Pomocą ma zostać objętych 133 tys. osób, w tym 50 tys. osób w ramach programów zdrowotnych.

Lata 2007-2013: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Na realizację 2,7 tys. projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczono ponad 2,8 mld zł. Łącznie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie złożono ok. 11 tys. projektów.

Ze wsparcia skorzystało ok. 680 tys. osób, w tym: 41 tys. uczniów szkół zawodowych zakończyło udział w stażach i praktykach, 463 doktorantów uzyskało stypendia naukowe, 19,6 tys. osób uruchomiło własną działalność gospodarczą (najczęściej firmy zajmujące się handlem, usługami budowlanymi, kosmetyczno-fryzjerskimi, fotograficznymi, kluby malucha, pracownie mody, biura projektowania wnętrz i ogrodów), 90,6 tys. pracowników podniosło swoje kwalifikacje, 1,7 tys. osób skorzystało ze szkoleń i doradztwa z zakresu działalności gospodarczej, 135 tys. osób bezrobotnych objęto pomocą aktywizacyjną.

Wsparcie w ramach PO KL otrzymało także m.in. 640 ośrodków wychowania przedszkolnego, 1138 szkół podstawowych (zrealizowały programy indywidualizacji nauczania), 317 szkół i placówek kształcenia zawodowego (wdrożyły programy rozwojowe), 23 tys. przedsiębiorstw, 55 podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne).

Należy zaznaczyć, że średnia wartość wdrażanego w województwie małopolskim projektu była najwyższa w kraju i wynosiła 1 mln zł. Projekt o najwyższej wartości w wysokości 154 mln zł zrealizowano w obszarze wsparcia szkolnictwa zawodowego.

201 mln zł dla WUP w latach 2004-2008

Przez 5 lat (2004-2008) Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizował 2 programy finansowane z Unii Europejskiej: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Od początku wdrażania SPO RZL zrealizował 116 umów na kwotę 141,2 mln zł. Wsparciem objęto 41,7 tys. osób.

Warto podkreślić, że średnia stopa zatrudnienia po uczestnictwie w 121 projektach realizowanych w ramach SPO RZL kształtowała się na poziomie 56%.

Natomiast z ZPORR zrealizowano w sumie 121 projektów, których wartość wyniosła 59,3 mln zł. Skorzystało z nich 26,2 tys. osób.

Źródło: http://www.power.wup-krakow.pl/wiadomosci/ponad-5-mld-zl-na-rynek-pracy-z-ue

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close