Polskie drogi nie dla wszystkich pojazdów

Polskie drogi nie dla wszystkich pojazdów

Polskie drogi nie dla wszystkich pojazdów

Polskie drogi – Przewoźnicy czekają na decyzję Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie niedostosowania sieci polskich dróg do nośności 11,5 t. Skargę przeciwko naszemu krajowi skierowała do ETS Komisja Europejska.

 Czekając na wyrok, który poznamy jesienią, ZMPD zadaje ekspertom pytanie, dlaczego polskie drogi nie odpowiadają europejskim standardom, mimo że od wielu lat powinny. Kto odpowiada za taki stan rzeczy? Dziś na nasze pytania odpowiada ekspert Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski.

1. Dlaczego, mimo tak dużej modernizacji dróg wynikającej z olbrzymich nakładów środków pochodzących z UE, jedynie nieco ponad połowa sieci dróg krajowych i zaledwie niecałe 3 procent całej sieci dróg jest dopuszczonych do ruchu pojazdów z naciskiem 11,5 t osi napędowej?

Wynika to z kilku kwestii. Po pierwsze – proszę pamiętać, że wystartowaliśmy niemal z punktu zero – braku autostrad i dróg ekspresowych. Po drugie – do UE weszliśmy co prawda w 2004 r. i co prawda korzystaliśmy z funduszy, także przedakcesyjnych, ale tak naprawdę worek z pieniędzmi rozwiązał się dopiero w okolicach 2008 r. I po trzecie – wspólnie z KE ustaliliśmy, że najważniejsze są nowe odcinki, a dostosowanie sieci dróg do wyższych nacisków potraktujemy nieco mniej priorytetowo i postaramy się załatwić tę kwestię dzięki funduszom krajowym. Mamy – zgoda, że zbyt późno przyjęty przez rząd – program utrzymaniowo-remontowy, szczęśliwie wieloletni. I oczywiście słuszny jest postulat wzrostu jego wartości, bo utrzymujący się od lat wskaźnik dróg krajowych będących w złym i fatalnym stanie na wstydliwym poziomie 40 proc. po prostu boli.

2. Czy z punktu widzenia wytrzymałości dróg występują ograniczenia, które wpływają na brak możliwości dopuszczenia dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych do nacisku 11,5 t osi napędowej tam, gdzie zlokalizowana jest większość miejsc nadania i przeznaczenia ładunków?

Tak, ale nie mamy w tej sprawie pełnego rozeznania. Inaczej jest w przypadku dróg krajowych – tu można ustalić priorytety ciągów, które wymagają jak najszybszego podniesienia nośności. Samorządowe drogi to w większości czarna dziura, nie ma nawet środków na coroczne badanie ich stanu technicznego.

3. Co mogłoby się stać, gdyby dopuszczono dziś ruch pojazdów o nacisku osi 11,5 t na wszystkich drogach krajowych oraz pozostałych?

Doszłoby do rozpadu infrastruktury. O ile państwo szybciej da sobie radę z podwyższeniem nośności fragmentów tych dróg, które z punktu widzenia przedsiębiorców są istotne, to już drogi samorządowe, które wymagają nakładów rzędu 100 mld zł, nie zostaną zmodernizowane nawet przy wsparciu UE, bo jest ono za małe. Co dałby taki ruch firmom? Nic dobrego. Wzrost wypadkowości, szybsze zużycie pojazdów, zatory i dłuższy czas przewozu, a to przecież koszty paliwa i czasu pracy.

4. Jeżeli skarga zostanie rozpatrzona po myśli KE, jakie wywoła to skutki dla Polski?

10 proc. PKB, który wytwarza szeroko pojęty transport drogowy towarów, to bez wątpienia koło zamachowe naszej gospodarki. I choć uważam, że konieczne są działania na rzecz bardziej zrównoważonego przepływu towarów, to sypanie piachu w drogowe tryby nie jest pożądane. Nie stoimy w miejscu. Myślę, że KE to widzi, skoro postrzega GDDKiA jako jednego z najlepszych beneficjentów funduszy. Jeżeli wyrok będzie po myśli KE, czekają nas kary, ale gwałtownej poprawy sytuacji to nam nie przyniesie.

źródło:zmpd.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia